Մարտի 24


2020թ. մարտի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Գշ. ԳԿ. Լ օր Մեծի Պահոց: Ես. 7.10-8.10:) մեկնում է Տ․ Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը։

Մարտի 23


2020թ. մարտի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Բշ. ԳՁ. ԻԹ օր Մեծի Պահոց: Եբր. 1.1-14: ) մեկնում է Տ․ Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը։

Մարտի 22


2020թ. մարտի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 † Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Քառասնորդական Պահոց (Դատաւորին): Ես. 65.8-25: Փիլ. 3.1-4.9: Ղուկ.17.20-18.14:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 21


2020թ. մարտի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Շբ. ԲՁ. ԻԷ օր Մեծի Պահոց: Սրբոց Մանկանցն քառասնից որք ի Սեբաստիա կատարեցան: Իմաստ. 3.1-8: Նաւում 2.1-4: Ես. 43.1-3: Եփես. 6.10-18: Մատթ. 13.43-52:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 20


2020թ. մարտի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Ուր. ԱԿ. ԻԶ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 9.11-23: Յոբ16.1-17.16: Ես. 43.22-44.8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 19


2020թ. մարտի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԱՁ. ԻԵ օր Մեծի Պահոց: Ա Կորնթ. 8.5-9.23:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 18


2020թ. մարտի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Դշ. ԴԿ. ԻԴ օր Մեծի Պահոց: Ելք. 3.16-22: Յովէլ 3.1-8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 17


2020թ. մարտի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Գշ. ԴՁ. ԻԳ օր Մեծի Պահոց: Յոբ 38.2-39.35:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 16


2020թ. մարտի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Բշ. ԳԿ. ԻԲ օր Մեծի Պահոց: Երեմ. 32.19-44:) Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 15


2020թ. մարտի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԳՁ. Դ կիր. Քառասնորդական Պահոց (Տնտեսին): Ես. 56.1-57.21: Եփես. 4.17-5.14: Ղուկ. 16.1-31:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մարտի 14


2020թ. մարտի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԲԿ. Ի օր Մե ծի Պա հոց: Սրբոցն Յովհաննու Երուսաղէմայ հայրապետին, հայրապետին մերոյ Յովհաննու Օձնեցւոյն, վարդապետացն մերոց՝ Յովհաննու Որոտնեցւոյն եւ Գրիգորի Տաթեւացւոյն: Առ. 20.6-22: Բրք. 4.21-24: Բ Կորնթ. 4.1-11: Յովհ. 9.39-10.10:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Մարտի 13


2020թ. մարտի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԲՁ. ԺԹ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 8.11-9.10: Յոբ 12.1-13.6: Ես. 42.1-8:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը: