Առնակ քահանա Հարությունյան


2020թ. հուլիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Գշ. ԳԿ. Բ օր Վարդավառի պահոց: Հռոմ. 15.1-13: Մատթ. 15.1-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 13


2020թ. հուլիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (2 13 Բշ. ԳՁ. Ա օր Վարդավառի պահոց: Հռոմ. 11.25- 36: Մատթ. 14.22-36:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 12


2020թ. հուլիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Ես. 3.1-11: Հռոմ. 11.13-24: Մատթ. 14.13-21:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հուլիսի 11


2020թ. հուլիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Շբ. ԲՁ. Սրբոց երկոտասանից առաքելոցն Քրիստոսի եւ Սրբոյն Պօղոսի երեք տասաներորդ առաքելոյն: Իմաստ. 9.9-10.2: Ելք. 15.23-27: Ա Թեսաղ. 2.9-16: Մատթ. 9.36-10.7:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հուլիսի 10


2020թ. հուլիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Ուր. ԱԿ. Պահք: Հռոմ. 11.1-12: Մատթ. 13.43-52:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

 

Հուլիսի 9


2020թ. հուլիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Եշ. ԱՁ. Սրբոյն Եղիսէի մարգարէին: Դ Թագ. 13.14-21: Ա Կորնթ. 2.6-10: Ղուկ. 4.25-30:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

 

Հուլիսի 8


2020թ. հուլիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Դշ. ԴԿ. Պահք: Հռոմ. 10.5-17: Մատթ. 13.31-42:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հուլիսի 7


2020թ. հուլիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Գշ. ԴՁ. Սրբոյն Զաքարիայի մարգարէին: Զաք. 3.7-4.9: Ա Կորնթ. 12.28-13.3: Մատթ. 23.34-39:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

 

Հուլիսի 6


2020թ. հուլիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Բշ. ԳԿ. Սրբոցն Կալիստրատոսի, քառասուն եւ ինն վկայիցն եւ Ղունկիանոսի քահանային: Առ. 1.2-9: Ես. 41.1-3: Եբր. 12.1-7: Մրկ. 13.9-13:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

 

Հուլիսի 5


2020թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը ( 5 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Տօն գիւտի տփոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի: Ես. 2.5- 11: Հռոմ. 8.31-10.4: Մատթ. 13.24-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հուլիսի 4


2020թ. հուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Շբ. ԲԿ. Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն եւ Խոսրովիդխտոյն: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 11.14-23: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 3


2020թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 Ուր. ԲՁ. Պահք: Հռոմ. 9.17-27: Մատթ. 13.16-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: