Սեպտեմբերի 24


2020թ. սեպտեմբերի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Եշ. ԳԿ. Պահք: Սրբոց հայրապետացն Բարաղամու, Անթիմոսի եւ Երանոսի: Իմաստ. 10.9-12: Մաղաք. 2.5-7: Ա Պետր. 5.1-7: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 23


2020թ. սեպտեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Դշ. ԳՁ. Պահք: Բ Կորնթ. 11.10-23: Մրկ.10.17-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 22


2020թ. սեպտեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Գշ. ԲԿ. Պահք: Սրբոց կուսանացն Փեփրոնեայ, Մարիանեայ եւ Շուշանայ՝ դստերն Մեծին Վարդանայ: Առ. 23.15-25: Օսէէ 14.6-8: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 6.20-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 21


2020թ. սեպտեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Բշ. ԲՁ. Պահք: Սրբոցն Մամասայ, Փիլիկտիմոնի եւ Սիմէօնի Սիւնակեցւոյն: Առ. 8.9-11: Ես. 55.10-13: Բ Կորնթ. 5.1-5: Ղուկ. 21.12-19:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 20


2020թ. սեպտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԱԿ. Բ կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 14.3-17: Բ Կորնթ. 10.18-11.10: Մրկ. 10.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 19


2020թ. սեպտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Շբ. ԱՁ. Տօն Է Ս. Խաչի: Ես. 51.4-11: Ա Տիմ. 6.13-16: Յովհ. 7.37-52:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 18


2020թ. սեպտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԴԿ. Տօն է Ս. Խաչի: Զաք. 14.5-11: Փիլ. 2.5-11: Յովհ. 19.16-22:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 17


2020թ. սեպտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Եշ. ԴՁ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ: Ես. 2.1-6: Եբր. 12.18-27: Մատթ. 21.12-17:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 16


2020թ. սեպտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԳԿ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ: Սոփ. 3.14-17: Եբր.9.11-15: Մատթ. 16.13-19:) մեկնում է Տ.Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 15


2020թ. սեպտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Գշ. ԳՁ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ: Բրք. 4.36-5.9: Եբր. 3.1-6: Յովհ. 2.12-22:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Սեպտեմբերի 14


2020թ. սեպտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 † Բշ. ԲԿ. Տօն Է Ս. Խաչի: Յիշատակ մեռելոց: Ես. 65.22-25: Ա Կորնթ. 2.6-10: Յովհ. 3.22-36:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 13


2020թ. սեպտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԲՁ. ԽԱՉՎԵՐԱՑ: Ես. 49.13-23: Գաղ. 6.14-18: Յովհ. 3.13-21:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: