Մայիսի 19


2020թ. մայիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Գշ. ԳԿ. ԼԸ օր Յինանց: Ղուկ.17.1-19: Գործ. 21.15- 26: Ա Յովհ. 3.11-20: Յովհ. 10.22-42: Մատթ. 17.21-18.9: Մրկ. 9.29-49:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 18


2020թ. մայիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Բշ. ԳՁ. ԼԷ օր Յինանց: Ղուկ. 16.1-31: Գործ. 21.1- 14: Ա Յովհ.3.7-10: Յովհ. 10.11-21: Մատթ. 17.14-20: Մրկ. 9.13-28:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 17


2020թ. մայիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր: Ղուկ. 14.25-15.32: Գործ. 20.17- 38: Ա Յովհ. 3.2-6: Յովհ. 9.39-10.10: Մատթ. 16.13-17.13: Մրկ. 8.27-9.12:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 16


2020թ. մայիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յինանց: Ղուկ. 14.1-24: Գործ. 20.1- 16: Ա Յովհ. 2.28-3.1: Յովհ. 9.1-38: Մատթ. 15.29-16.12: Մրկ. 8.10-26:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Մայիսի 15


2020թ. մայիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Ուր. ԱԿ. ԼԴ օր Յինանց: Ղուկ. 13.22-35: Գործ.19.21-40: Ա Յովհ. 2.26-28: Յովհ. 8.31-59: Մատթ. 15.21-28: Մրկ. 8.1-9:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 14


2020թ. մայիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յինանց: Ղուկ. 13.10-21: Գործ. 19.1-20: Ա Յովհ. 2.24-25: Յովհ. 8.21-30: Մատթ.15.1-20: Մրկ. 7.31-37:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 13


2020թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յինանց: Ղուկ. 12.49-13.9: Գործ. 18.12-28: Ա Յովհ. 2.18-23: Յովհ. 8.12-20: Մատթ.14.22-36: Մրկ. 7.17-30:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 12


2020թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յինանց: Ղուկ. 12.32-48: Գործ.18.1-11: Ա Յովհ. 2.7-17: Յովհ. 7.37-8.11: Մատթ.14.13-21: Մրկ. 7.1-16:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 11


2020թ. մայիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յինանց: Ղուկ. 12.13-31: Գործ. 17.16-34: Ա Յովհ. 2.1-6: Յովհ. 7.24-36: Մատթ. 14.1-12:Մրկ. 6.45-56:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Մայիսի 10


2020թ. մայիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. Տօն Երեւման Ս. Խաչի: Ղուկ. 11.33-12.12: Գործ. 17.1-15: Ա Յովհ. 1.1-10: Յովհ. 7.14-23: Մատթ. 13.53-58: Մրկ. 6.30-44:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 9


2020թ. մայիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յի նանց: Ղուկ. 11.14-32: Գործ. 16.6-40: Բ Պետր. 3.10-18: Յովհ. 7.1-13: Մատթ. 13.36-52: Մրկ. 6.14-29:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 8


2020թ. մայիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Ուր. ԲՁ. ԻԷ օր Յինանց: Ղուկ. 11.1-13: Գործ. 15.30-16.5: Բ Պետր. 3.1-9: Յովհ. 6.39-72: Մատթ. 13.24-35: Մրկ. 6.6-13:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: