Մայիսի 14


2020թ. մայիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յինանց: Ղուկ. 13.10-21: Գործ. 19.1-20: Ա Յովհ. 2.24-25: Յովհ. 8.21-30: Մատթ.15.1-20: Մրկ. 7.31-37:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 13


2020թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յինանց: Ղուկ. 12.49-13.9: Գործ. 18.12-28: Ա Յովհ. 2.18-23: Յովհ. 8.12-20: Մատթ.14.22-36: Մրկ. 7.17-30:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 12


2020թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յինանց: Ղուկ. 12.32-48: Գործ.18.1-11: Ա Յովհ. 2.7-17: Յովհ. 7.37-8.11: Մատթ.14.13-21: Մրկ. 7.1-16:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 11


2020թ. մայիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յինանց: Ղուկ. 12.13-31: Գործ. 17.16-34: Ա Յովհ. 2.1-6: Յովհ. 7.24-36: Մատթ. 14.1-12:Մրկ. 6.45-56:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Մայիսի 10


2020թ. մայիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. Տօն Երեւման Ս. Խաչի: Ղուկ. 11.33-12.12: Գործ. 17.1-15: Ա Յովհ. 1.1-10: Յովհ. 7.14-23: Մատթ. 13.53-58: Մրկ. 6.30-44:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 9


2020թ. մայիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յի նանց: Ղուկ. 11.14-32: Գործ. 16.6-40: Բ Պետր. 3.10-18: Յովհ. 7.1-13: Մատթ. 13.36-52: Մրկ. 6.14-29:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 8


2020թ. մայիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Ուր. ԲՁ. ԻԷ օր Յինանց: Ղուկ. 11.1-13: Գործ. 15.30-16.5: Բ Պետր. 3.1-9: Յովհ. 6.39-72: Մատթ. 13.24-35: Մրկ. 6.6-13:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 7


2020թ. մայիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յինանց: Ղուկ. 10.25-42: Գործ. 15.1-29: Բ Պետր. 2.9-22: Յովհ. 6.22-38: Մատթ.13.1-23: Մրկ. 6.1-6:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 6


2020թ. մայիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Դշ. ԱՁ. ԻԵ օր Յինանց: Ղուկ. 10.1-24: Գործ. 14.18-27: Բ Պետր. 1.20-2.8: Յովհ. 6.15-21: Մատթ.12.38-50: Մրկ. 5.35-43:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 5


2020թ. մայիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Գշ. ԴԿ. ԻԴ օր Յինանց: Ղուկ. 9.51-62: Գործ. 14.7- 17: Բ Պետր. 1.12-19: Յովհ. 6.1-14: Մատթ. 12.22-37: Մրկ. 5.21-34:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Մայիսի 4


2020թ. մայիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Բշ. ԴՁ. ԻԳ օր Յինանց: Ղուկ. 9.37-50: Գործ. 13.44-14.6: Բ Պետր. 1.1-11: Յովհ. 5.31-47: Մատթ. 12.1-21: Մրկ. 4.35-5.20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 3


2020թ. մայիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Կիր. ԳԿ. Դ կիր. ( Կարմիր Կիւրակէ): Ղուկ. 9.18-36: Գործ. 13.16-43: Ա Պետր. 5.1-14: Յովհ. 5.19-30: Մատթ. 11.25-30: Մրկ. 4.26-34:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը: