Մայիսի 2


2020թ. մայիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Շբ. ԳՁ. ԻԱ օր Յինանց: Ղուկ. 9.1-17: Գործ. 12.25- 13.15: Ա Պետր. 4.12-19: Յովհ. 5.1-18: Մատթ. 11.1-24: Մրկ. 4.21-25:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Մայիսի 1


2020թ. մայիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Ուր. ԲԿ. Ի օր Յինանց: Ղուկ. 8.22-56: Գործ. 11.27- 12.24: Ա Պետր. 4.1-11: Յովհ. 4.43-54: Մատթ.10.16-40: Մրկ. 4.10-20:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 30


2020թ. ապրիլի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Եշ. ԲՁ. ԺԹ օր Յինանց: Ղուկ. 8.1-21: Գործ. 11.1- 26: Ա Պետր. 3.10-22: Յովհ. 4.24-42: Մատթ. 9.35-10.15: Մրկ. 4.1-9:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 29


2020թ. ապրիլի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Դշ. ԱԿ. ԺԸ օր Յինանց: Ղուկ. 7.36-50: Գործ. 10.24-48: Ա Պետր. 3.1-9: Յովհ. 4.1-23: Մատթ. 9.27-34: Մրկ. 3.31-35:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 28


2020թ. ապրիլի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Գշ. ԱՁ. ԺԷ օր Յինանց: Ղուկ. 7.11-35: Գործ. 10.1-23: Ա Պետր. 2.18-25: Յովհ. 3.22-36: Մատթ. 9.18-26: Մրկ. 3.20-30:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Ապրիլի 27


2020թ. ապրիլի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Բշ. ԴԿ. ԺԶ օր Յինանց: Ղուկ. 7.1-10: Գործ. 9.32- 43: Ա Պետր. 2.11-17: Յովհ. 3.13-21: Մատթ. 9.9-17:Մրկ. 3.13-19:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Ապրիլի 24


2020թ. ապրիլի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 † Ուր. ԳՁ. ԺԳ օր Յինանց: Յիշատակ սրբոց նահատակաց մերոց, որք կատարեցան յընթացս Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց: Ղուկ. 5.27-39: Գործ. 8.26-40: ԱՊետր. 1.1-12: Յովհ. 2.1-11: Մատթ. 6.22-34: Մրկ.2.13-22:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Ապրիլի 23


2020թ. ապրիլի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Եշ. ԲԿ. ԺԲ օր Յինանց: Ղուկ. 5.17-26: Գործ. 8.14-25: Յակ. 5.12-20: Յովհ. 1.43-51: Մատթ. 6.1-21:Մրկ. 2.1-12:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Ապրիլի 22


2020թ. ապրիլի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԲՁ. ԺԱ օր Յինանց: Ղուկ. 5.12-16: Գործ. 8.3- 13: Յակ. 5.1-11: Յովհ. 1.35-42: Մատթ. 5.17-48:Մրկ. 1.35-45:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։

 

Ապրիլի 21


2020թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Գշ. ԱԿ. Ժ օր Յինանց: Ղուկ. 4.43-5.11: Գործ. 7.30-8.2: Յակ. 4.7-17: Յովհ. 1.29-34: Մատթ. 5.1-16:Մրկ. 1.21-34:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Ապրիլի 20


2020թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Բշ. ԱՁ. Թ օր Յինանց: Ղուկ. 4.31-41: Գործ. 6.8- 7.29: Յակ. 3.13-4.6: Յովհ. 1.18-28: Մատթ. 4.12-25:Մրկ. 1.14-20:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Ապրիլի 19


2020թ. ապրիլի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Շբ. ԴՁ. Է օր Ս. Զատկի: Յիշատակ գլխատման Ս. Յովհաննու Մկրտչի: Գործ. 5.12-33: Յակ. 2.14-26: Յովհ. 21.15-25:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը: