Ապրիլի 18


2020թ. ապրիլա 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Շբ. ԴՁ. Է օր Ս. Զատ կի: Յիշատակ գլխատման Ս. Յովհաննու Մկրտչի: Գործ. 5.12-33: Յակ. 2.14-26: Յովհ. 21.15-25:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Ապրիլի 17


2020թ. ապրիլի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Ուր. ԳԿ. Զ օր Ս. Զատկի: Գործ. 4.32-5.11: Յակ. 2.1-13: Յովհ. 21.1-14:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 16


2020թ. ապրիլի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Եշ. ԳՁ. Ե օր Ս. Զատկի: Գործ. 4.13-31: Յակ. 1.13-27: Մատթ. 5.1-12:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Ապրիլի 15


2020թ. ապրիլի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Դշ. ԲԿ. Դ օր Ս. Զատկի: Գործ. 3.22-4.12: Յակ. 1.1-12: Ղուկ. 24.36-40:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Ապրիլի 14


2020թ. ապրիլի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Գշ. ԲՁ. Գ օր Ս. Զատկի: Գործ. 2.42-3.21: Ղուկ. 24.13-35:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 13


2020թ. ապրիլի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Բշ. ԱԿ. Բ օր Ս. Զատկի: Յիշատակ մեռելոց: Գործ. 2. 22-41: Ղուկ. 24.1-12:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Ապրիլի 12


2020թ. ապրիլի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 † Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԶԱՏԻԿ): Գործ. 1.15-26:Մրկ. 16.2-8:) Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 11


2020թ. ապրիլի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 † Աւագ Շբ. ԴԿ. Պահք: Ճրագալոյց Ս. Զատկի: Ա Կորնթ. 15.1-11: Մատթ. 28.1-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 10


2020թ. ապրիլի 10-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յիշատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Ք րիստոսի: Յովհ. 13.16-18.1: Ղուկ. 22.1-65: Մրկ. 14.27-72: Մատթ. 26.31-56: Մատթ. 26.57-75: Յովհ. 18.2-27: Յովհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման: Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12:Իմաստ. 2.1-22: Զաք. 12.8-14: Ա Պետր. 3.17-20:Մատթ. 27.57-61:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Ապրիլի 9


2020թ. ապրիլի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Աւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յիշատակ վերջին ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Յովհ.12.27-43: Ես. 60.20-22: Եզեկ. 36.24-31: Եբր. 10.19-31: Ղուկ. 7.36-50: Ծննդ. 22.1-18: Ես. 61.1-7: Գործ.1.15-26: Մրկ. 14.1-26: Ա Կորնթ. 11.23-32: Մատթ.26.17-30: Կարգ Ոտնլուայի: Ելք. 30.17-21: Գ Թագ. 7.38-40: Բ Մնաց. 4.2-6: Ես. 44.2-6: Ա Կորնթ. 10.1-4: Ա Յովհ.4.7-21: Յովհ. 13.1-11: Յովհ. 13.12-15:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 8


2020թ. ապրիլի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Աւագ Դշ. ԳՁ. Պահք: Մրկ. 14.1-11: Ծննդ. 18.1- 19.30: Առ. 1.10-19: Զաք. 11.11-14: Մատթ. 26.3-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանաբ Հարությունյանը:

Ապրիլի 7


2020թ. ապրիլի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 †Աւագ Գշ. ԲԿ. Պահք: Յիշատակ տասն կուսանացն: Աւետումն Ս. Աստուածածնի: Երգ. 1.1-11:Առ. 11.30-12.4: Ես. 52.7-10: Զաք. 2.10-13: Մաղաք.3.1-2: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 1.26-38:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: