Հուլիսի 31


2018թ. հուլիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 7:1-7, Եզկ. 12:17-19, Հռ. 8:12-27, Ղկ. 9:23-27) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Հուլիսի 22


2018թ. հուլիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 5:1-10, Ա Կր. 6:18-7:11, Մտ. 19:3-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Հուլիսի 21


2018թ. հուլիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Եր. 17:7-8, Ես. 61:3-7, Բ Տմ. 1:6-14, Ղկ. 11:29-32) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հուլիսի 20


2018թ. հուլիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 5:9-6:10, Մտ. 18:23-35) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հուլիսի 19


2018թ. հուլիսի 19-ի օրվա խորհուրդը ( Ծն. 4:1-50:26, Թվ. 20:23-30, Բ Օր. 34:5-12, Յս. 24:29-33, Ա Թգ. 15:34-16:13, Եբր. 11:1-31, Ղկ. 20:34-40) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հուլիսի 18


2018թ. հուլիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 2:12-3:10, Մտ. 18:15-22) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հուլիսի 17


2018թ. հուլիսի 17 -ի օրվա խորհուրդը (Առ. 8:1-4, Մղք. 2:5-7, Ա Պտ. 5:1-7, Յհ. 16:33 -17:8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Հուլիսի 16


2018թ. հուլիսի 16 -ի օրվա խորհուրդը (Ես. 46:12-13, Գղ. 3:13 -22, Ղկ. 15:1-10) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Հունիսի 3


2018թ. հունիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 9:1-6, Զք. 3:7-4:9, Եբր. 9:1-10, Յհ. 10:22-30) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունիսի 2


2018թ. հունիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի Վիրապէն - Իմս. 5:1-8, Ես. 60:20-61:7, Եբր. 13:17-21, Մտ. 19:27-29) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունիսի 1


2018թ. հունիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (ԳԿ. Պահք - Հռ. 4:1-12, Մտ. 9:27-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 31


2018թ. մայիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 15.21-26, Ես. 22:20-24, Ա Պտ. 5:1-7, Մտ. 11:2-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: