Հունիսի 18


2018թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 3:1-8, Ես. 48:16-17, Բ Տմ. 3:10-15, Յհ. 15:11-16) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 10


2018թ. հունիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 1:2-15, Հռ. 6:12-23, Մտ. 12:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 9


2018թ. հունիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 2:23-3:8, Ես. 57:15-16, Եբր. 13:7-9, Մտ. 10:16-22) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 8


2018թ. հունիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (ԳՁ. Պահք - Հռ. 5:12-21, Մտ. 11:25-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 7


2018թ. հունիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 6:1-5, Ես. 33:5-8, Հռ. 8:18-27, Ղկ. 21:12-19) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 6


2018թ. հունիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (ԲՁ. Պահք - Հռ. 4:13-22, Մտ. 10:34-42) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 5


2018թ. հունիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Երգ. 8:14, Ես. 27:11-13, Ա Պտ. 5:8-11, Յհ. 12:24-26) մեկնում Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հունիսի 4


2018թ. հունիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 29:2-7, Ես. 18:7, Եբր. 2:14-18, Մտ. 2:16-18) մեկնում Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Մայիսի 27


2018թ. մայիսի 27-ի օրվա խորհուրդը (Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին - Գ Թգ. 18:29-46, Դ Թգ. 2:1-15, Հկ. 5:16-20, Ղկ. 4:25-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 26


2018թ. մայիսի 26-ի օրվա խորհուրդը (Է օր Հոգեգալստեան - Եր. 1:1-10, 38:1-13, Բ Պտ. 2:9-22, Մտ. 2:16-18) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 25


2018թ. մայիսի 25-ի օրվա խորհուրդը (Զ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 2:25-3:9, Մտ. 9:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 24


2018թ. մայիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (Ե օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 2:12-24, Մտ. 8:28-34) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: