Մայիսի 23


2018թ. մյիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (Դ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 2:2-11, Մտ. 8:18-27) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 22


2018թ. մայիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 1:18-25, Մտ. 8:5-13) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 13


2018թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ - Ղկ. 19:29-48, Գրծ. 23:12-35, Ա Հհ. 5:13-21, Յհ. 12:12-23, Մտ. 20:29-21:17, Մր. 10:46-11:11) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 12


2018թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (ԽԲ օր Յինանց - Ղկ. 18:35-19:28, Գրծ. 22:30-23:11, Ա Հհ. 5:1-12, Յհ. 11:55-12:11, Մտ. 20:17-28, Մր. 10:32-45) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 11


2018թ. մայիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԽԱ օր Յինանց: Սկիզբն պահոց - Ղկ. 18:15-34, Գրծ. 21:37-22:29, Ա Հհ. 4:7-21, Յհ. 11:47-54, Մտ. 19:16-20:16, Մր. 10:28-32) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 10


2018թ. մայիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Խ օր Յինանց: ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ - Ղկ. 18:1-14, Գրծ. 1:1-14, Մտ. 28:16-20, Մտ. 19:1-15, Մր. 10:13-27) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 9


2018թ. մայիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (ԼԹ օր Յինանց - Ղկ. 17:20-37, Գրծ. 21:27-36, Ա Հհ. 3:21-4:6, Յհ. 11:1-46, Մտ. 18:10-35, Մր. 10:1-12) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 8


2018թ. մայիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (ԼԸ օր Յինանց - Ղկ.17:1-19, Գրծ. 21:15-26, Ա Հհ. 3:11-20, Հհ. 10:22-42, Մտ. 17:21-18:9, Մր. 9:29-49) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 
 

Մայիսի 7


2018թ. մայիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (ԼԷ օր Յինանց - Ղկ. 16:1-31, Գրծ. 21:1-14, Ա Հհ. 3:7-10, Յհ. 10:11-21, Մտ. 17:14-20, Մր. 9:13-28) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 29


2018թ. ապրիլի 29-ի օրվա խորհուրդը (Ե կիր. Տօն Երեւման Ս. Խաչի - Ղկ. 11:33-12:12, Գրծ. 17:1-15, Ա Հհ. 1:1-10, Յհ. 7:14-23, Մտ. 13:53-58, Մր. 6:30-44) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 28


2018թ. ապրիլի 28 -ի օրվա խորհուրդը (ԻԸ օր Յինանց - Ղկ. 11:14-32, Գրծ. 16:6-40, Բ Պտ. 3:10-18, Յհ. 7:1-13, Մտ. 13:36-52, Մր. 6:14-29) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 27


2018թ. ապրիլի 27-ի օրվա խորհուրդը (ԲՁ. ԻԷ օր Յինանց - Ղկ. 11:1-13, Գրծ. 15:30-16:5, Բ Պտ. 3:1-9, Յհ. 6:39-72, Մտ. 13:24-35, Մր. 6:6-13) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: