Ապրիլի 26


2018թ. ապրիլի 26 -ի օրվա խորհուրդը (ԻԶ օր Յինանց - Ղկ. 10:25-42, Գրծ. 15:1-29, Բ Պտ. 2:9-22, Յհ. 6:22-38, Մտ. 13:1-23, Մր. 6:1-6) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 25


2018թ. ապրիլի 25-ի օրվա խորհուրդը (ԻԵ օր Յինանց - Ղկ. 10:1-24, Գրծ. 14:18-27, Բ Պտ. 1:20-2:8, Յհ. 6:15-21, Մտ. 12:38-50, Մր. 5:35-43) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 24


2018թ. ապրիլի 24 -ի օրվա խորհուրդը (Ղկ. 9:51-62, Գրծ. 14:7-17, Բ Պտ. 1:12-19, Յհ. 6:1-14, Մտ. 12:22-37, Մր. 5:21-34) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ապրիլի 23


2018թ. ապրիլի 23-ի օրվա խորհուրդը (ԻԳ օր Յինանց - Ղկ. 9:37-50, Գրծ. 13:44-14:6, Բ Պտ. 1:1-11, Յհ. 5:31-47, Մտ. 12:1-21, Մր. 4:35-5:20) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: