Ազգային գրադարանը ձեռք է բերել Համառոտ հայկազյան քերականություն գիրքը

Հայաստանի ազգային գրադարանի Անձեռնմխելի գրականության բաժինը համալրվել է Շուշիում հրատարակված Համառոտ հայկազյան քերականություն գրքով, այն ձեռք է բերվել էլեկտրոնային աճուրդից, մինչ այս մեկ օրինակ միայն Մաշտոցյան մատենադարանն ուներ:
 
Մեկնաբանություններ