Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյան. գիտնական հոգևորականը

Նոյեմբերի 17-ին, Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանի ծննդյան և մահվան օրը, Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում տեղի ունեցավ երաստ-խորհրդակցություն՝ նվիրված մեծ գործչի հոբելյանին: Ընդամենը 52 տարի ապրած գիտնական հոգևորականը և ազգային-հասարակական գործիչը մի ողջ գիտաճյուղի հիմնադիրն է համարվում: 
 
Մեկնաբանություններ