wntf9pMl00c

Քրիստոսի Անվանակոչության տոնը Քրիստոսի թլփատության օրն է, արդյո՞ք Աստծո Որդին կարիք ուներ թլփատության։ Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

2020-01-18T21:00:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ