R6QwG_p_RKw

Մասիսի Ս. Թադեոս եկեղեցու «Գեղարդ» երիտասարդաց միության անդամները տեսագրել են Ներսես Շնորհալու «Հավատով խոստովանիմ» աղոթքը և կիսել մեզ հետ:

2020-04-07
Telecast type: Լուր Ռեպորտաժ
Մեկնաբանություններ