Հոգևոր կրթարանի ավագ լսարանի 50 ուսանող ծառայել են Հայաստանի, Արցախի, արտերկրի տարբեր թեմերում

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ավագ լսարանների  50 ուսանող  ամռանը ծառայել են Հայաստանի, Արցախի, արտերկրի տարբեր թեմերում: