«Անկյունաքար» հրատարակչության աստվածաբանական գրականությունը

Գիտական և բառարանային գրականության հրատարակման ասպարեզում մասնագիտացած «Անկյունաքար» հրատարակչությունը լույս է ընծայում և տարածում նաև աստվածաբանական գրականություն: