EqeGrBCONvk

2019թ. նոյեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Շբ. ԲՁ. Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրացն — Ծն. 18.33-19.2: Յոբ. 38.4-7: Ես. 6.1-7:
Եզկ. 1.1-20: Եբր. 1.6-14: Մտ. 18.10-14:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 
2019-11-09T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար