AV_mX20GdvM

Երիտասարդ զբոսավարներ Կարենը, Դավիթն ու Սաթենը օգնում են բացահայտել մեր երկրի ծանոթ ու անծանոթ սրբավայրերը:

 
2020-06-26
Telecast type: Լուր Ռեպորտաժ