Thursday, March 12, 2020

 
08:05 Օրվա խորհուրդը. Մարտի 12
 
08:10 Արևագալի ժամերգություն
 
09:00 Եկեղեցական կյանք
 
09:25 Բրամս. սիմֆոնիա մի մինոր
 
10:05 Պողոսի թղթեր. Երկրորդ թուղթը թեսաղոնիկեցիներին (2:1-3)
 
10:20 Մեր գյուղի եկեղեցին. Ազատան
 
10:35 Նորից այնտեղ` մեր տուն. մաս 3-րդ
 
11:00 Հ/ս «Լեգենդ Վիլհելմ Թելի մասին»
 
11:55 Վ/ֆ «Համաշխարհային մշակույթի գանձերը»
 
12:15 Մ/ս «Ոդիսևս»
 
13:00 Մանուկ դպիրներ. Հակոբի օրը
 
13:15 Տարբերակ. Կնասպանության հերթական դեպքից հետո
 
14:00 Կադրից դուրս. Գալյա Նովենց
 
14:15 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
15:00 Ինչն ինչոց է ըստ Պիստակի. Ծիածան
 
15:05 Գ/ֆ «Քլեյթոն բազան»
 
16:40 Կիրակի` օր տերունական
 
16:55 Վ/ֆ «Կորեա. անհնարին վերամիավորում». մաս 1-ին (ԱՐՏԵ)
 
17:45 Հ/ս «Լեգենդ Վիլհելմ Թելի մասին»
 
18:40 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
19:20 Հիսուսի հրաշքներն ու բժշկությունները. Կույրերի բժշկությունը
 
19:35 Եկեղեցական կյանք
 
19:55 Հանրագիտարան. Պաբլո Պիկասսո
 
20:05 Մ/ս «Ոդիսևս»
 
20:30 Վ/ս «Բինդի»
 
20:55 Հին ու նոր հեքիաթներ. Հեքիաթ օձի և ձվիկների մասին
 
21:05 Պարականոն ավետարաններ. Հուդա. որդի կորստյան, մաս 4-րդ
 
21:20 Հավատի կյանքը. Սաղմոսավանք
 
21:35 Եկեղեցական կյանք
 
21:55 Լույս զվարթ. Տեր Աբել քահանա Քարտաշյան
 
22:05 Երրորդ հազարամյակ
 
22:50 Առաքինություններ. Աշխատասիրություն
 
23:00 Գ/ֆ «Մեղավորը»
 
00:20 Ս. Նակարյակով. Հայդն, Շոստակովիչ
 
01:15 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»