Friday, June 3, 2022

 
08:05 Օրվա խորհուրդը. Հունիսի 3
 
08:10 Վ/ֆ «Աստղի հատիկներ». մաս 1-ին
 
08:40 Անգլերենի դաս
 
09:10 Վ/ս «Մնաս բարով, XX դար»
 
10:05 Հ/ս «Դիպուկահարը»
 
10:50 Խորհրդավոր լույս, կանթեղ
 
11:05 Ժամերգություն
 
11:20 Գործք Առաքելոց. Պետրոս առաքյալ
 
11:30 Ձայն եկեղեցվոյ
 
12:05 Մ/ս «Վիշապի որսորդները»
 
12:30 Մ/ս «Սոնիկ Բում»
 
12:50 Ներուժ. Արաբկիրի հայորդյաց տան դիզայնի դասարան
 
13:05 Երբեք չմեռնես. Հովհաննես Գրիգորյան. մաս 2-րդ
 
13:35 Հաջողության ուղի. Եկեղեցական զանգեր
 
13:45 Մարգար Սեդրակյան
 
14:00 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
14:50 Գ/ֆ «Կ. 19»
 
17:00 Վ/ս «Մնաս բարով, XX դար»
 
17:55 Հ/ս «Դիպուկահարը»
 
18:45 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
19:30 Երախտապարտ ենք. Գնդերեցը. Սևակ սարկավագ Գրիգորյան
 
19:35 Եկեղեցական կյանք
 
19:55 Հանրագիտարան. Ռուդոլֆ Դիզել
 
20:10 Մ/ս «Վիշապի որսորդները»
 
20:30 Մ/ս «Սոնիկ Բում»
 
20:55 Հին ու նոր հեքիաթներ. Հեքիաթ օձի և ձվիկների մասին
 
21:00 Կադրից դուրս. Արման Կոթիկյան
 
21:35 Եկեղեցական կյանք 03.06.2022
 
21:55 Վկայություն. Ծաղկաշենի ավետարան
 
22:00 Պահոց խոհանոց. Միջինքի գաթա
 
22:25 Եկեղեցի և արվեստ. Զորավոր ավետարան
 
22:45 Գ/ֆ «Լուչիանո Պավարոտի»
 
00:30 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
01:10 Եկեղեցական կյանք
 
01:30 Վ/ֆ «Արևելյան եկեղեցիներ՝ հավատ, հույս, ավանդույթներ. Հայաստան. Հույսի զավակները»