Ecclesiastical Life

To mark the Feast of Holy Nativity, Karekin II Catholicos of All Armenians had a meeting with the staff of the Mother See of Holy Etchmiadzin. His Holiness offered his blessings and...

Cultural Poster

«Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի շրջանակում Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց եվրոպական երկրների հնատիպ գրականության ցուցադրություն: Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է ֆրանսաբնակ...

Phonograph

Տիգրան Մանսուրյան, Քիմ Քաշքաշյան, Ռոբին Շուլկովսկի․ այս երեք. «Երևանյան հեռանկարներ» փառատոնի շրջանակում անմոռանալի երաժշտական երեկո վայելեց։ «Նաիրյան» մրցանակաբաշխությունն այս տարի...

Third Millennium

What has changes in the foreign policy agenda of Armenia? Are those the vectors or the messages that have changed? Has the attitude of geopolitical centers to Armenia changed? Expert in...

Topic

What implications and consequences can have this all-national movement? What achievements are already visible, how to transform the power of revolt into civil consciousness?  Hayk...

Day 6

"To withstand all kinds of winds and storms howling over my head my name definitely had to be LER (mountain),” these were Ler Kamsar's thoughts on his literary name. At the "Day 6" program...

Option

Shortly after the amnesty declared in November 2018, the RA Chief of Police mentioned that some of the those discharged from prison due to amnesty committed offences again. According to experts,...

The guest of “Phonograph”

According to the decision made by the Scientific Board of Komitas Museum-Institute, only original compositions of Komitas are allowed to be performed in the hall of the institution. In the...