Gu_aFCtfhZU

2018թ. ապրիլի 7-ի օրվա խորհուրդը (Է օր Ս. Զատկի: Յիշատակ գլխատման Ս. Յովհաննու Մկրտչի: Աւետումն Ս. Աստուածածնի - Երգ. 1:1-11, Առ. 11:30-12:4, Ես. 52:7-10, Զք. 2:10-13, Մղք. 3:1-2, Բ Կր. 6:16-7:1, Ղկ. 1:26-38) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Մեկնաբանություններ