J4EVHVxMtZo

Վոլոդյան և Լյուդան միասին են ապրում արդեն 56 տարի: Երեք երեխա ունեն, բոլորն ամուսնացել են, գնացել: Մենակ են ապրում և չեն դժգոհում: 

2019-09-15 22:05:00
Մեկնաբանություններ