Daniel Varuzhan: Heathen Songs


Poetry collection of Daniel Varuzhan “Heathen Songs” raised huge wave of enthusiasm in 1913. Due to that, heathen literary movement got new start. However, the aesthetics program of Varuzhan was cut short: the Armenian Genocide took place in 1915 and all plans were disrupted. 
The collection “Heathen Songs” remained unsurpassed with its new and unique aesthetics and one of a kind ever. 
 

Seven Sacraments of the Armenian Church: Penitence, part 1


Penitence is the sacrament of receiving forgiveness for sins. What is a sin, to what extent is it realized by people and how can one be justified? Penance, confession, atonement: why are these three conditions vital for the sacrament of penitence? Is it important to turn to an ordained priest and what are the ways of atonement?

 

Հարություն Թոփիկյան


Ո՞րն է մեր եկեղեցու ներկայության նշանը մեր կյանքում, ինչո՞վ է տարբերվում հավատացյալ մարդը:
Երևանի կամերային երգչախմբի ղեկավար Հարություն  Թոփիկյանը կիսում է իր մտորումները հոգևոր մարդ լինելու, ազատության ու պաշտպանվածության մասին:

 

Տ. Շահե աբեղա Անանյան


Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբան Տ. Շահե աբեղա Անանյանը վերհիշում է ճեմարանական տարիները, այդ տարիների ապրումները համարում հոգևոր վերածննդի ու անձնական փոփոխության ամենակարևոր պահը: Հոգևորականը խորհրդածում է չարի ու բարու, երջանկության և սիրո մասին, հիշում իր կյանքում պատահած բազմաթիվ դեպքեր:

Բաբախող սիրտը


Հաղորդումը պատմում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հիմնադրման, խորհրդային տարիներին փակման ու վերաբացման, անկախ Հայաստանի շրջանում ճեմարանի ձեռքբերումների, hայոց հայարապետների կողմից հոգևոր հաստատության կյանքում կատարված ներդրումների ու ճեմարանի ներկա գործունեության մասին: 

Davit Gyurjinyan


In front of our camera, linguist Davit Gyurjinyan medidates over life, spiritual values, national education, careful attitude towards language. 

 

Davit Hakobyan


Actor, director Davit Hakobyan meditates over the topics of memorable spots of his own path, our national spiritual structure, human happiness etc. The program features episodes from the plays of the director “Life Outside of the Box”, “Anush”, “Davit of Sasun”. 

Davit Amalyan


“It is faith that colors the small planet of man”. Singer, composer Davit Amalyan tries to find the lost colors of his childhood every single day of his life with the help of faith…

 

Narine Malyan


Narine Malyan, the Artistic Director of Malyan Theatre, opens up in front of our camera. “We get all the lessons of life from our childhood, under the family roof”, - says Narine as she recalls those days she spent with her legendary father – film director and artist Henrik Malyan.

Vrezh Petrosyan


Cameraman Vrezh Petrosyan devoted all his conscious life to the job he loves most. He traveled around the world with his camera, he was in Western Armenia and Armenian communities of Diaspora, and presented the Armenian with the language of cadre. Vrezh Petrosyan shares his imressions in front of our camera, meditates over patriotism and happiness.

Samvel Mkrtchyan


“I know that we may never get the answers to the questions – why are we born, why do we live, while creating is an attempt – an attempt to not only justify your existence, but also the Only one, the Higher one, an attempt to be closer to the Absolute”: Samvel Mkrtchyan

“From East to West: from Modern to Postmodern” Armenian authors


The works by over 70 famous paintors including both the young and also those from the last 200 years, showcased in one exhibition hall. July 11-17, the Museum of Modern Art hosted the exhibition called “From East to West: from Modern to Postmodern”: Armenian authors. One platform to feature different types of art – classical painting, photo art, pop art, sculpture. For the first time ever, both classical and modern and young authors creating within the last two centuries, were presented side by side. The organizers of the exhibition were the “High Art” Center, AA Auction and the project www.Hi-artonline.com .