Ecclesiastical Life

Pontifical Prayer of Blessing for Captives and Missing. Home-Blessing Service of the Feast of the Nativity offered in our Church. "Let's support Artsakh" program of the Mother See in Artashat and...

Cultural Poster

«Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի շրջանակում Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց եվրոպական երկրների հնատիպ գրականության ցուցադրություն: Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է ֆրանսաբնակ...

Phonograph

Տիգրան Մանսուրյան, Քիմ Քաշքաշյան, Ռոբին Շուլկովսկի․ այս երեք. «Երևանյան հեռանկարներ» փառատոնի շրջանակում անմոռանալի երաժշտական երեկո վայելեց։ «Նաիրյան» մրցանակաբաշխությունն այս տարի...

Third Millennium

Why did Turkey fail to import terrorists in Artsakh? How to work with power centers in the region? How to register the victory and fix it on a political ground? Political scientist Hayk Sahakyan had...

Topic

Whether the language and addressee of traditional literary criticism are subject to change? Literary critics Hayk Hambardzumyan and Arkmenik Nikoghosyan are debating within the frameworks of “...

Day 6

Bishop Bagrat Galstanyan, Primate of the Tavush Diocese, the Director of the Office on Ecclesiastical Liturgical Issues of the Mother See, expresses his views on the the draft Law on Prevention of...

Option

After another woman-murder case in Gyumri, the Human Rights Defender published statistics that in 2019, 359 cases of domestic violence were not processed. That is about 74% of the total cases. And...

The guest of “Phonograph”

Famous Latvian composer Georgs Pelēcis had a talk about writing music by order; sitting on two chairs at the same time; not teaching composition; as well as the years of studying in Aram Khachaturian...