2020-01-06

Ս. Ծնունդ

2020-01-13

Անուանակոչութիւն

2020-01-14

Ծնունդ Ս. Հովհ. Կարապետին

2020-02-02

Բարեկենդան Առաջաւորաց

2020-02-08

Ս. Սարգիս

2020-02-14

Տեառնընդառաջ

2020-02-20

Տօն Ս. Վարդանանց

2020-02-23

Բուն Բարեկենդան

2020-03-28

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն

2020-04-05

Ծաղկազարդ

2020-04-06

Օր յիշատակի բռնադատուած եկեղեցականաց

2020-04-07

Աւետումն

2020-04-12

Ս. Յաութիւն

2020-04-24

Յիշատակ սրբոց նահատակաց մերոց, որք կատարեցան յընթացս Հայոց Ցեղասպանութեանն

2020-05-10

Երեւումն Ս. Խաչի

2020-05-21

Համբարձում

2020-05-31

Հոգեգալուստ

2020-05-31

Բարեկենդան Եղիական պահոց

2020-06-08

Ս. Հռիփսիմեանց

2020-06-09

Ս. Գայիանեանց

2020-06-11

Ս. Յովհ. Կարապետին...(Ս. Շողակաթ)

2020-06-13

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի ելն ի վիրապէն

2020-06-14

Տօն կաթուղիկէ Ս. Էջմիածնի

2020-06-21

Բարեկենդան Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի պահոց

2020-06-27

Գիւտ նշխարաց Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի

2020-07-12

Բարեկենդան Վարդավառի

2020-07-19

Ս. Պայծառակերպութիւն

2020-07-22

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսորվբ

2020-08-09

Բարեկենդան Ս. Աստուածածնի

2020-08-15

Տօն Շողակաթ Ս. Էջմիածնի

2020-08-16

Ս. Վերափոխումն