Հայերեն ձեռագրերի մայր ցուցակը


Գիտական ձեռագրացուցակներ ստեղծելու պատմությունը Երևանի մատենադարանում:

Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները Գերմանիայում


Հաղորդումն անդրադառնում է Գերմանիայում եկեղեցի-պետություն հարաբերություններին:

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (29.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (29.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (27.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (27.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (28.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (28.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (21.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (21.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (20.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (20.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (22.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (22.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (24.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (24.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (23.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (23.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (22.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (22.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (15.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (15.06.2020)