Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (20.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (20.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (22.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (22.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (24.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (24.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (23.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (23.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (22.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (22.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (15.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (15.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (12.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (12.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (11.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (11.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (05.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (05.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (04.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (04.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (03.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (03.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (01.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (01.06.2020)