Ո՞վ է մերձավորը


Ինչո՞ւ և ինչպես սիրել մերձավորին։ Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը։

Սիրո պատվիրանը (Մարկ. 12:28-34, Մատթ. 22:34-40, Ղուկ. 10:25-28)


Ինչու՞ է Հիսուս առաջին ու մեծագույն պատվիրանը համարում Սիրո պատվիրանը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հարության հաղթանակը (Մարկ. 16:1-8)


Ճանաչու՞մ ենք արդյոք Քրիստոսին: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Աստծունը՝ Աստծուն (Մատթ. 22:15-22, Մարկ. 12:13-17, Ղուկ. 20:20-26)


Ինչո՞ւ էին փարիսեցիները տարբեր հարցադրումներով փորձում ծուղակը գցել Հիսուսին: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Տառապած սիրո հաղթանակը


Ինչպե՞ս Աստված արտահայտեց իր սերը մարդկության հանդեպ: Խաչի վրա մահը հաղթանա՞կ է, թե՞ պարտություն: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ (Մատթ. 21:1-11, Մարկ. 11:1-11, Ղուկ. 19:29-40)


Ինչպե՞ս են մարդիկ ընդունում Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ քաղաք, խոնարհության, սիրո և նվիրումի ի՞նչ օրինակ է ցույց տալիս Հիսուս: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Ինչպե՞ս շահույթով գործարկել դրամը (Մատթ. 25:14-30, Ղուկ. 19:11-27)


Քանքարների առակում երեք ծառաներից յուրաքանչյուրն ինչպե՞ս է գործարկում իրեն վստահված կարողությունը, ո՞վ է գովեստի արժանանում: Այսօր ամենքս այդ ծառաներից որի՞ն ենք նման: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Տասը բորոտների բժշկությունը (Ղուկ. 17:11-19)


Ինչպե՞ս է Հիսուս բժշկում տասը բորոտներին, ի՞նչ է հրահանգում նրանց և ինչո՞ւ է միայն մեկը վերադառնում Հիսուսի մոտ՝ շնորհակալությամբ: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հանդիպում, որ կյանք է փոխում. մաս 2-րդ (Ղուկ. 19:1-10)


Ո՞վ էր Զաքեոսը, ինչու՞ Քրիստոս ցանկություն հայտնեց հյուրընկալվելու նրա տանը: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հանդիպում, որ կյանք է փոխում (Ղուկ. 19:1-10)


Ո՞վ էր Զաքեոսը, ինչու՞ Քրիստոս ցանկություն հայտնեց հյուրընկալվել նրա տանը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: #Համատես_Ավետարաններ #Շողակաթ_TV

Կույրի բժշկությունը (Մարկ. 10:46-52, Մատթ. 20:29-34,Ղուկ. 18:35-43)


Ո՞վ էր այն կույրը, որին Հիսուս հանդիպում է Երիքովում, ինչու՞ և ինչպե՞ս է բժշկում նրան: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Աշխատանքն՝ անեծք, աշխատանքն՝ օրհնություն


Ինչո՞ւ ենք հաճախ աշխատանքը համարում տառապալից վիճակ: Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք օրհնություն ստանալ աշխատանքի դիմաց: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: #Համատես_Ավետարաններ #Շողակաթ_TV