Ապրիլի 25


2021թ. ապրիլի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 † Կիր. ԳԿ. Դ. կիր. (Կարմիր Կիւրակէ): Ղուկ. 9.18-36: Գործ. 13.16-43: Ա. Պետր. 5.1-14: Յովհ. 5.19-30: Մատթ. 11.25-30: Մարկ. 4.26-34:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 24


2021թ. ապրիլի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 † Շբ. ԳՁ. ԻԱ. օր Յինանց: Յիշատակ սրբոց նահատակաց մերոց, որք կատարեցան յընթացս Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց: Ղուկ. 9.1-17: Գործ. 12.25-13.15: Ա. Պետր. 4.12-19: Յովհ. 5.1- 18: Մատթ. 11.1-24: Մարկ. 4.21-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 23


2021թ. ապրիլի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Ուր. ԲԿ. Ի. օր Յինանց: Ղուկ. 8.22-56: Գործ. 11.27-12.24: Ա. Պետր. 4.1-11: Յովհ. 4.43-54: Մատթ. 10.16-40: Մարկ. 4.10-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 22


2021թ. ապրիլի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Եշ. ԲՁ. ԺԹ. օր Յինանց: Ղուկ. 8.1-21: Գործ. 11.1-26: Ա. Պետր. 3.10-22: Յովհ. 4.24-42: Մատթ. 9.35-10.15: Մարկ. 4.1-9:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 21


2021թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Դշ. ԱԿ. ԺԸ. օր Յինանց: Ղուկ. 7.36-50: Գործ. 10.24-48: Ա. Պետր. 3.1-9: Յովհ. 4.1-23: Մատթ. 9.27-34: Մարկ. 3.31-35:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 18


2021թ. ապրիլի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 † Կիր. ԴՁ. Գ. կիր. Աշխարհամատրան: (Կանաչ Կիւրակէ): Առակ. 3.9-17: Ես. 66.12-16: Ա. Տիմ. 3.14-16: Մատթ. 16.13-19: Ղուկ. 6.12-49: Գործ. 9.23-31: Ա. Պետր. 2.1-10: Յովհ. 2.23-3.12: Մատթ. 8.18-9.8: Մարկ. 3.6-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 17


2021թ. ապրիլի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Շբ. ԳԿ. ԺԴ. օր Յինանց: Ղուկ. 6.1-11: Գործ. 9.1-22: Ա. Պետր. 1.13-25: Յովհ. 2.12-22: Մատթ. 7.1-8.17: Մարկ. 2.23-3.5:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 16


2021թ. ապրիլի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Ուր. ԳՁ. ԺԳ. օր Յինանց: Ղուկ. 5.27-39: Գործ. 8.26-40: Ա. Պետր. 1.1-12: Յովհ. 2.1-11: Մատթ. 6.22-34: Մարկ. 2.13-22:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 15


2021թ. ապրիլի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Եշ. ԲԿ. ԺԲ. օր Յինանց: Ղուկ. 5.17-26: Գործ. 8.14-25: Յակ. 5.12-20: Յովհ. 1.43-51: Մատթ. 6.1-21: Մարկ. 2.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 14


2021թ. ապրիլի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Դշ. ԲՁ. ԺԱ. օր Յինանց: Ղուկ. 5.12-16: Գործ. 8.3-13: Յակ. 5.1-11: Յովհ. 1.35-42: Մատթ. 5.17- 48: Մարկ. 1.35-45:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 13


2021թ. ապրիլի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Գշ. ԱԿ. Ժ. օր Յինանց: Ղուկ. 4.43-5.11: Գործ. 7.30-8.2: Յակ. 4.7-17: Յովհ. 1.29-34: Մատթ. 5.1- 16: Մարկ. 1.21-34:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Ապրիլի 12


2021թ. ապրիլի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Բշ. ԱՁ. Թ. օր Յինանց: Ղուկ. 4.31-41: Գործ. 6.8-7.29: Յակ. 3.13-4.6: Յովհ. 1.18-28: Մատթ. 4.12-25: Մարկ. 1.14-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: