Մայիսի 26


2022թ. մայիսի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 † Եշ. ԴԿ. Խ օր Յինանց: ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Ղուկ. 18.1-14: Գործ. 1.1-14: Մատթ. 28.16-20: Մատթ. 19.1-15: Մարկ. 10.13-27:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 25


2022թ. մայիսի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Դշ. ԴՁ. ԼԹ օր Յինանց: Ղուկ. 17.20-37: Գործ. 21.27-36: Ա Յովհ. 3.21-4.6: Յովհ. 11.1-46: Մատթ. 18.10-35: Մարկ. 10.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 24


2022թ. մայիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Գշ. ԳԿ. ԼԸ օր Յինանց: Ղկ.17.1-19: Գործ. 21.15-26: Ա Յովհ. 3.11-20: Յովհ. 10.22-42: Մատթ. 17.21-18.9: Մարկ. 9.29-49:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 23


2022թ. մայիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Բշ. ԳՁ. ԼԷ օր Յինանց: Ղուկ. 16.1-31: Գործ. 21.1-14: Ա Յովհ.3.7-10: Յովհ. 10.11-21: Մատթ. 17.14-20: Մարկ. 9.13-28:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 22


2022թ. մայիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր: Ղուկ. 14.25-15.32: Գործ. 20.17-38: Ա Յովհ. 3.2-6: Յովհ. 9.39-10.10: Մատթ. 16.13-17.13: Մարկ. 8.27-9.12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 21


2022թ. մայիսի 21-օրվա խորհուրդը (21 Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յինանց: Ղուկ. 14.1-24: Գործ. 20.1-16: Ա Յովհ. 2.28-3.1: Յովհ. 9.1-38: Մատթ. 15.29-16.12: Մարկ. 8.10-26:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 19


2022թ. մայիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յինանց: Ղուկ. 13.10-21: Գործ. 19.1-20: Ա Յովհ. 2.24-25: Յովհ. 8.21-30: Մատթ. 15.1-20: Մարկ. 7.31-37:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 18


2022թ. մայիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յինանց: Ղուկ. 12.49-13.9: Գործ. 18.12-28: Ա Յովհ. 2.18-23: Յովհ. 8.12-20: Մատթ. 14.22-36: Մարկ. 7.17-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 15


2022թ. մայիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. Տօն Երեւման Ս. Խաչի: Ղուկ. 11.33-12.12: Գործ. 17.1-15: Ա Յովհ. 1.1-10: Յովհ. 7.14-23: Մատթ. 13.53-58: Մարկ. 6.30-44:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 14


2022թ. մայիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յինանց: Ղուկ. 11.14-32: Գործ. 16.6-40: Բ Պետր. 3.10-18: Յովհ. 7.1-13: Մատթ. 13.36-52: Մարկ. 6.14-29:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 13


2022թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԲՁ. ԻԷ օր Յինանց: Ղուկ. 11.1-13: Գործ. 15.30-16.5: Բ Պետր. 3.1-9: Յովհ. 6.39-72: Մատթ. 13.24-35: Մարկ. 6.6-13:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 12


2022թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յինանց: Ղուկ. 10.25-42: Գործ. 15.1-29: Բ Պետր. 2.9-22: Յովհ. 6.22-38: Մատթ. 13.1-23: Մարկ. 6.1-6:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: