Մարտի 22


2023թ. մարտի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԴՁ. ԼԱ օր Մեծի Պահոց: Ելք. 4.1-21: Հվլ. 3.9-22: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 21


2023թ. մարտի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Գշ. ԳԿ. Լ օր Մեծի Պահոց: Ես. 7.10-8.10: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 20


2023թ. մարտի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Բշ. ԳՁ. ԻԹ օր Մեծի Պահոց: Եբր. 1.1-14: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 19


2023թ. մարտի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Քառասնորդական Պահոց (Դատաւորին): Ես. 65.8-25: Փպ. 3.1- 4.9: Ղկ. 17.20-18.14: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 18


2023թ. մարտի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Շբ. ԲՁ. ԻԷ օր Մեծի Պահոց: Սրբոց Մանկանցն քառասնից որք ի Սեբաստիա կատարեցան: Իմս. 3.1-8: Նվ. 2.1-4: Ես. 43.1-3: Եփս. 6.10-18: Մտ. 13.43-52: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 17


2023թ. մարտի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Ուր. ԱԿ. ԻԶ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 9.11-23: Հոբ. 16.1-17.16: Ես. 43.22-44.8: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 16


2023թ. մարտի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Եշ. ԱՁ. ԻԵ օր Մեծի Պահոց: Ա Կր. 8.5-9.23: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 15


2023թ. մարտի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Դշ. ԴԿ. ԻԴ օր Մեծի Պահոց: Միջինք: Ելք. 3.16-22: Հվլ. 3.1-8: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 14


2023թ. մարտի 14-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 13


2023թ. մարտի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Բշ. ԳԿ. ԻԲ օր Մեծի Պահոց: Եր. 32.19-44: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 12


2023թ. մարտի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 † Կիր. ԳՁ. Դ կիր. Քառասնորդական Պահոց (Տնտեսին): Ես. 56.1-57.21: Եփս. 4.17- 5.14: Ղկ. 16.1-31: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 11


2023թ. մարտի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Շբ. ԲԿ. Ի օր Մեծի Պահոց: Սրբոցն Յովհաննու Երուսաղէմայ հայրապետին, հայրապետին մերոյ Յովհաննու Օձնեցւոյն, վարդապետացն մերոց՝ Յովհաննու Որոտնեցւոյն եւ Գրիգորի Տաթեւացւոյն: Առ. 20.6-22: Բրք. 4.21-24: Բ Կր. 4.1-11: Յհ. 9.39-10.10: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: