Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (29.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (29.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (27.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (27.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (28.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (28.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (21.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (21.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (20.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (20.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք (22.07.2020)


Առավոտյան ժամերգություն եւ բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (22.07.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (24.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (24.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (23.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (23.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (22.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (22.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (15.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (15.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (12.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (12.06.2020)

Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք (11.06.2020)


Առավոտյան ժամերգություն և բժշկության աղոթք Ս. Էջմիածնում (11.06.2020)