Հաղորդաշարում հայտնի հայերն են` հայի տեսակի մասին խորհրդածություններով: Ո՞վ է հայը, ի՞նչ է փնտրում ժամանակի մեջ ու անդրանցականում` մեծ հայերն այդ մասին գրում են, մտորում, արտահայտվում:

Դերենիկ Դեմիրճյան


Գրողը փորձում է գտնել հայ ինքնությունը, ցեղի պատկերը, որ թվով ամենափոքրն է, տառապանքով` ամենամեծը, ժամանակով` ամենահինը, վիճակով` ամենից անփոփոխը, անփոփոխը, անփոփոխը…»

Հրանտ Մաթևոսյան


Հայի ու հայրենիքի մասին Հրանտ Մաթևոսյանի անկրկնեկի խորհրդածությունները:

Տեքստը կարդում է դերասան Աշոտ Ադամյանը: