Հաղորդաշարի հեղինակը՝ գրականագետ Վարդան Դևրիկյանը, փորձում է հանրամատչելի ներկայացնել Նոր կտակարանի խորհուրդները, Տիրոջ կյանքն ու վարդապետությունը՝ մանրանկարչության նմուշների համադրմամբ, մանրամասների համեմատությամբ և կրոնական գեղագիտության մեկնությամբ:

Alt

Սուրբ ծնունդ


Սուրբ ծննդյան թեման հայ մանրանկարչական արվեստում:

Alt

Մարիամ և Եղիսաբեթ


Ղուկաս Ավետարանիչը նկարագրում է, որ Գաբրիել հրեշատակապետի ավետումից հետո Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Զաքարիայի տուն ու Եղիսաբեթին ողջույն տվեց: Երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, մանուկը խաղաց նրա որովայնում»:
Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին հայ և համաշխարհային արվեստում անվանվում է Մարիամի և Եղիսաբեթի ողջագուրումը»: Նկարիչներն առաջին հերթին աշխատում են փոխանցել այն ուրախությունն ու բերկրանքը, որն ապրում են մայրացող Եղիսաբեթն ու Մարիամը: Միջնադարյան մեկնիչներն այս հանդիպումը համարում են Տիրոջ մարդեղացման խորհրդի մասին առաջին հայտնությունը...

Alt

Տասը կույսերի առակը


Տասը կույսերի մասին ավետարանական առակի խորհրդաբանությունը հայ մանրանկարչության մեջ:

Alt

Անպտուղ թզենին


Պատկեր և խորհուրդ. Անպտուղ թզենին

Alt

Արտաքսման կիրակի


Մեծ Պահքի երկրորդ կիրակին Արտաքսման կիրակին է: Դրախտում ամեն ծառի պտուղից կարող եք ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք»: Ինչպե՞ս է արտացոլվել միջնադարյան մանրանկարչության մեջ Ադամի ու Եվայի՝ Դրախտից վտարումը, Կենաց ծառի ու դրա պտղի ճաշակումը: Մեղքի ու անհնազանդության, չարի ու բարու ի՞նչ ընկալում է եղել միջնադարյան աստվածաբանության մեջ և ինչպե՞ս է դա արտացոլվել պատկերագրության մեջ: Դրախտի ու այնտեղից արտաքսման յուրահատուկ պատկեր է ներկայացված Երևանի Մատենադարանի թիվ 7779 ձեռագրում: Այս թեման լայնորեն արտացոլվել է ինչպես հայ, այնպես էլ եվրոպական պատկերագրության մեջ: Հետաքրքիր է, որ միջնադարյան պատկերագրության մեջ Դրախտից վտարումը պատկերվում է ֆիլմաշարի պես:

Alt

Ավետում


Ուրախացիր, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է: Ահա դու կհղիանաս և կծնես մի որդի, նրա անունը Հիսուս կդնես..»: Ավետման թեման հայ մանրանկարչական արվեստում: