WG_06z5NRNk

Ինչպե՞ս լավ նվագել քանոն: Ի՞նչ նրբերանգներ ու հատկութոուններ ունի ազգային նվագարանը: Մալաթիայի հայորդյաց տան սաները սովորում են քանոն նվագել: 

Serie: Potential
2019-03-09T19:20:00+04:00