1mx8iqxH1A8

Հովհան Օձնեցի կաթողիկոսի 8-րդ դարի իրավագիտական ժաոանգությունը հիմքն է համարվում Մխիթար Գոշի և Սմբատ Գունդստաբլի դատաստանագրքերի: «Կանոնագիրք հայոցը» սոցիալական, իրավական, քաղաքացիական հարաբերություններ էր կարգավորում, հրահանգներ էր պարունակում տարբեր  աղանդավորական շարժումների դեմ պայքարի համար: Կրոնական հոսանքների դեմ նրա գրած հակաճառությունները բացահայտում են ժամանակի հերձվածողների գաղափարական պայքարի էությունը: Մասնագետներն, ըստ այդ գրականության, հին աղանդների գաղափարները բացահայտում են ժամանակակից կրոնական հոսանքներում:  Օձնեցու գրականությունը լույս է սփռում նաև պատմագրական առումով աղքատ ժամանակաշրջանի իրադարձությունների վրա: 
«Տարբերակ հաղորդաշարի տաղավարում զրուցում են ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Արևելյան աղբյուրների և պատմագրության բաժնի վարիչ Ազատ Բոզոյանը և «Դիալոգ» ՀԿ նախագահ Ալմաստ Մուրադյանը:   
 
Մեկնաբանություններ