Հոգեգալուստ


Հայտնի՞ է՝ ինչ լեզուներով էին խոսում առաքյալները, երբ Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 9


2019թ. հունիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱԿ. ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ Պենտեկոստէ ( Յիսներորդ օր ի Ս. Զատկէն) — Գրծ. 2.1-21: Յհ. 14.25-31:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 8


2019թ. հունիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԱՁ. ԽԹ օր Յինանց — Ղկ. 22.1-30: Գրծ. 28.17-32: Յուդ. 1.17-25: Յհ. 13.31-14.13: Մտ. 24.1-26.2: Մր. 14.1-26:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 7


2019թ. հունիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԴԿ. ԽԸ օր Յինանց: Պահք — Ղկ. 21.5-38: Գրծ. 27.1-28.16: Յուդ. 1.16: Յհ. 13.16-30: Մտ. 23.1-39: Մր. 13.1-37:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 6


2019թ. Հունիսի 6-ի օրվա խորհուրդը շ (Եշ. ԴՁ. ԽԷ օր Յինանց — Ղկ. 20.27-21.4: Գրծ. 25.23-26.32: Յուդ. 1.8-15: Յհ. 13.1-15: Մտ.22.15-46: Մր. 12.35-44:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 5


2019թ. հունիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յինանց — Ղկ. 20.9-19: Գրծ. 24.27-25.12: Գ Յհ. 1.1-15: Յհ. 12.27-43: Մտ. 21.33-46: Մր. 11.27-12.17:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 4


2019թ. հունիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յինանց — Ղկ. 20.9-19: Գրծ. 24.27-25.12: Գ Յհ. 1.1-15: Յհ. 12.27-43: Մտ. 21.33-46: Մր. 11.27-12.17:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը: 

Հունիսի 3


2019թ. հունիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԲԿ. ԽԴ օր Յինանց — Ղկ. 20.1-8: Գրծ.24.1-26: Բ Յհ. 1.1-13: Յհ. 12.24-26: Մտ. 21.18-32: Մր. 11.12-25:) մեկնում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ինչ է խորհրդանշում Ծաղկազարդի տոնը


Ի՞նչ է խորհրդանշում Ծաղկազարդի տոնը: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ինչ է խորհրդանշում Գալստյան կիրակին


Ի՞նչ է խորհրդանշում Գալստյան կիրակին: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ինչ է խորհրդանշում Դատավորի կիրակին


Ի՞նչ է խորհրդանշում Դատավորի կիրակին: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ինչ է խորհրդանշում Տնտեսի կիրակին


Ի՞նչ է խորհրդանշում Մեծ պահքի չորրորդ՝ Տնտեսի կիրակին: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը: