Օգոստոսի 12


2018թ. օգոստոսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Երգ. 4:9-15, Ես. 7:10-16, Գղ. 3:29-4:7, Ղկ. 2:1-7)  մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 11


2018թ. օգոստոսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 3:19-26, Եզկ. 40:3-10, Ա Պտ. 2:1-10, Մտ. 16:13-19) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 10


2018թ. օգոստոսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Ե օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 15:50-57, Մր. 3:31-4:8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 9


2018թ. օգոստոսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. Դ օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 15:34-49, Մր. 3:20-30) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 8


2018թ. օգոստոսի 8-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԱԿ. Գ օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 15:20-33, Մր. 3:6-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Օգոստոսի 7


2018թ. օգոստոսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԱՁ. Բ օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 14:26-40, Մր. 2:23-3:5) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Օգոստոսի 6


2018թ. օգոստոսի 6-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԴԿ. Ա օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 14:18-25, Մր. 2:13-20) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 5


2018թ. օգոստոսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 7:1-9, Ա Կր. 13:11-14:5, Մր. 2:1-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 4


2018թ. օգոստոսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Եզկ. 3:16-19, Բ Տմ. 1:6-14, Ղկ. 10:16-20) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 3


2018թ. օգոստոսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳՁ. Պահք - Բ Տմ. 2:3-14, Յհ. 5:31-47) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 2


2018թ. օգոստոսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Բ Կր. 10:3-6, Մտ. 10:23-33) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 1


2018թ. օգոստոսի 1-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԲՁ. Պահք - Ա Տմ. 5:17-6:5, Յհ. 3:22-36) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: