Մայիսի 21


Հավատքը հրաշագործ է

Հավատքը մեզ մոտեցնում է դեպի Աստված, ով հրաշագործն է։ Հիսուս Քրիստոսը մեզ գալիս է հուշելու և պատգամելու, որպեսզի չսասանվենք մեր հավատքի մեջ, այլ կայուն լինենք։ Հավատանք եւ գործենք Հանուն Աստծու։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(21 Գշ. ԲԿ. Գ օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռոմ. 1.18-25: Մատթ. 8.5-13: )
 

Մայիսի 19


Սուրբ հոգին մեզ հետ է և մեր մեջ է

Ինչպես Աստծո որդին՝ Հիսուս Քրիստոսն է անձ, այնպես էլ Սուրբ հոգին է անձ, ով կենդանություն ունի եւ կենդանի գործ է անում։ Այդ գործը մեզ առաջնորդելն է փորձությունից դեպի Աստված։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(12 † Կիր. ԲՁ. Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ: Ղուկ. 19.29-48: Գործ. 23.12-35: Ա Յովհ. 5.13-21: Յովհ. 12.12-23: Մատթ. 20.29- 21.17: Մրկ. 10.46-11.11)
 

Մայիսի 16


Հիսուս Քրիստոսին մարդիկ փորձում են խաբել

Մենք չենք կարող մեր մտքի ծայրով անցկացնել, որ կարող ենք խաբել մեր Տիրոջը։ Չենք կարող նաեւ երեւակայել, որ կարող ենք նրան հանդիման կանգնել իբրեւ թշնամի։ Միայն նրան հավատացողներ կարող ենք ասել՝ Տեր մեր ընդունիր մեզ որպես քո ժողովուրդ։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ (16 Եշ. ԴՁ. ԽԷ օր Յինանց: Ղուկ. 20.27-21.4: Գործ. 25.23-26.32: Յուդա. 1.8-15: Յովհ. 13.1-15: Մատթ. 22.15-46: Մրկ. 12.35-44: )
 

Մայիսի 14


Մարդիկ իրավունք ունե՞ն կասկածելու Աստծու որդու խոսքին

Մենք իրավունք չունենք կասկածելու Աստծու որդու խոսքին, որովհետեւ Աստծու քայլող տաճարներ ենք։ Եթե Աստծու խոսքը մենք մեր մեջ չպահենք, ի՞նչ պիտի լինի մեր սրտերում։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը: ( 14 Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յինանց: Ղուկ. 20.9-19: Գործ. 24.27-25.12: Գ Յովհ. 1.1-15: Յովհ. 12.27-43: Մատթ. 21.33-46: Մրկ. 11.27- 12.17: ՄԱՅԻՍ  )

Մայիսի 12


Քրիստոսի համբարձմամբ երկրայինը փոխվում է հավիտենականի


Համբարձումից հետո, առ այսօր՝ 2000 տարի շարունակ, մենք պետք է նշենք Հիսուսի համբարձումը։  Մենք պարտավոր ենք մեր գործերը Աստծու որդուն մատուցել։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ ( 12 † Կիր. ԲՁ. Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ: Ղուկ. 19.29-48: Գործ. 23.12-35: Ա Յովհ. 5.13-21: Յովհ. 12.12-23: Մատթ. 20.29- 21.17: Մրկ. 10.46-11.11    )

Մայիսի 9


Քրիստոսի համբարձմամբ մարդը վերադառնում է դեպի Աստված

Աստված կատարյալ խաղաղության մեջ է պահում նրանց, ովքեր հույսը դրել են իր վրա, որովհետեւ նրանք հաստատակամ միտք ունեն, որովհետեւ նրանք հուսացել են առ Աստված։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(† Եշ. ԴԿ. Խ օր Յինանց: ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Ղուկ. 18.1- 14: Գործ. 1.1-14: Մատթ. 28.16-20: Մատթ. 19.1-15: Մրկ. 10.13-27:)
 

Մայիսի 7


Լայն դռնով ճանապարհը տանում է կործանում

Գայթակղությունները մեզ խանգարում են։ Քրիստոսն ասում է՝ վայ նրանց, ովքեր այդ գայթակղությունները կբերեն։ Զգույշ եղեք, օգնեք միմյանց, այդ գայթակղություններից խուսափելու համար։ Միմյանց սաստեք ու սխալներից հեռու պահեք։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(Գշ. ԳԿ. ԼԸ օր Յինանց: Ղուկ.17.1-19: Գործ. 21.15-26: Ա Յովհ. 3.11-20: Յովհ. 10.22-42: Մատթ. 17.21-18.9: Մրկ. 9.29-49:  )
 

Մայիսի 5


Ամենաապահով տեղը Աստծո արքայությունն է

Որեւէ մեկը չի կարող մտնել Աստծո արքայություն առանց Հիսուս Քրիստոսի։ Քրիստոսն է ճանապարհը, կյանքը, դուռը։ Մնում է միայն ճանաչել Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, լսել նրան եւ գնալ նրա հետեւից։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ († Կիր. ԲԿ. Զ կիր: Ղուկ. 14.25-15.32: Գործ. 20.17-38: Ա Յովհ. 3.2-6: Յովհ. 9.39-10.10: Մատթ. 16.13-17.13: Մրկ. 8.27-9.12:)
 

Մայիսի 2


Ինչպիսի՞ն է Աստծու արքայությունը

Աստծո արքայության մեջ յուրաքանչյուր մարդ արժևորված է որպես Աստծո զավակ, որտեղ բոլորը ձգտում են դեպի Աստված, որտեղ նյութականը զոհում են հանուն մարդկային կյանքի։ 
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(25 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յինանց: Ղուկ. 10.25-42: Գործ. 15.1-29: Բ Պետր. 2.9-22: Յովհ. 6.22- 38: Մատթ. 13.1-23: Մրկ. 6.1-6:)
 

Ապրիլի 30


Պետք չէ վախենալ որեւէ բանից

Սուրբ գիրքը պատգամում է հավատարիմ լինել և հավատալ Աստծո խոսքին։ Նախ պետք է արդարություն, սեր եւ խաղաղություն հաստատել։ Պետք է աշխատել երջանկացնելու համար։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(30 Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յինանց: Ղուկ. 12.32-48: Գործ. 18.1-11: Ա Յովհ. 2.7-17: Յովհ. 7.37- 8.11: Մատթ. 14.13-21: Մրկ. 7.1-16: )
 

Ապրիլի 28


Մենք Քրիստոսի պես պետք է վերցնենք խաչն ու գնանք իր հետեւից

Երկինքը և երկիրը, աշխարհի չորս կողմերն իրար կապող ուղին, մարդուն եւ Աստծուն իրար կապող ուղին խաչն է, որի վրա թափվեց Հիսուսի արյունը և որը Քրիստոսը մեզ պատգամեց վերցնել եւ գնալ իր հետեւից։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(28 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. Տօն Երեւման Ս. Խաչի: Ղուկ. 11.33-12.12: Գործ. 17.1-15: Ա Յովհ. 1.1-10: Յովհ. 7.14-23: Մատթ. 13.53-58: Մրկ. 6.30-44:)

 

Ապրիլի 25


Ո՞վ է իսկական ընկերը

Ընկերը նա է ով բուժում է հոգիդ, օգնում է գնալ առ Աստված, որ մեղքով տապալվածիդ միայնակ չի թողնում, այլ անում է ամեն ինչ քեզ բժշկելու, վերքերից ապաքինելու համար։ Սուրբ գիրքը մեզ հորդորում է իրական ընկեր լինել։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(25 Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յինանց: Ղուկ. 10.25-42: Գործ. 15.1-29: Բ Պետր. 2.9-22: Յովհ. 6.22- 38: Մատթ. 13.1-23: Մրկ. 6.1-6:)