Ինձ ոչինչ չտվեցիք (Մատթ. 25:31-46)


Ինչպե՞ս է տեղի ունենալու Վերջին դատաստանը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հիվանդ էի, և ինձ խնամեցիք (Մատթ. 25:36). մաս 2-րդ


Ինչպե՞ս կարող ենք հետևել Քրիստոսին՝ հիվանդներին այցելության գնալով: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հիվանդ էի, և ինձ խնամեցիք (Մատթ. 25:36). մաս 1-ին


Ինչպե՞ս կարող ենք հետևել Քրիստոսին՝ հիվանդներին այցելության գնալով: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Մերկ էի, և ինձ հագուստ տվեցիք (Մատթ. 25:36)


Մարդկային կյանքի ո՞ր մերկությունների մասին է խոսում Քրիստոս: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Քաղցած էի, և ինձ կերակրեցիք (Մատթեոս 25:35)


«Քաղցած էի, և ինձ կերակրեցիք»: Ինչի՞ մասին է ասում Քրիստոս: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Եղեք գթասիրտ (Ղուկ. 6:36, Մատթ. 25:34-40)


Ի՞նչ է գթասրտությունը, ինչպե՞ս է Հիսուս գթասրտությունը համարում Աստծուն նմանվելու հնարավորություն: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

«Մերձավորի մահը». մաս 3-րդ


Ո՞վ է մերձավորը, ինչպե՞ս է պետք կիրառել Սիրիր մերձավորիդ պատվիրանը, ի՞նչ առնչություն ունի այն եղբայրության հետ: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

«Մերձավորի մահը». մաս 2-րդ


Ո՞վ է մերձավորը, ինչպե՞ս է պետք կիրառել Սիրիր մեձավորիդ պատվիրանը, ի՞սնչ առնչություն ունի այն եղբայրության հետ: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

«Մերձավորի մահը». մաս 1-ին


Ո՞վ է մերձավորը, ինչպե՞ս է պետք կիրառել՝ սիրիր մեձավորիդ պատվիրանն ու ինչ առնչություն ունի այն եղբայրության հետ: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Աղքատ Ղազարոսի առակը. մաս 3-րդ (Ղուկ. 16:19-31)


Ինչպե՞ս է Քրիստոս աղքատ Ղազարոսի և մեծահարուստի օրինակով ցույց տալիս արդար ու ճշմարիտ ապրելու, Երկնքի արքայությունը ժառանգելու ճանապարհները: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Աղքատ ղազարոսի առակը. մաս 2-րդ (Ղուկ. 16:19-31)


Ինչպե՞ս է Քրիստոս աղքատ Ղազարոսի և մեծահարուստի օրինակով ցույց տալիս արդար ու ճշմարիտ ապրելու, Երկնքի արքայությունը ժառանգելու ճանապարհները: Շարունակում է մեկնաբանել Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Աղքատ Ղազարոսի առակը. մաս 1-ին (Ղուկ. 16:19-31)


Ինչպե՞ս է Քրիստոս աղքատ Ղազարոսի և մեծահարուստի օրինակով ցույց տալիս արդար ու ճշմարիտ ապրելու, Երկնքի արքայությունը ժառանգելու ճանապարհները: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: