Հուլիսի 15


2018թ. հուլիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 3:16-4:1, Ա Կր. 1:25-30, Մտ. 18:10-14) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:
 

Հուլիսի 14


2018թ. հուլիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 1:1-7, Եր. 16:16-21, Ա Կր. 12:28-13:10, Ղկ. 9:1-6) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 13


2018թ. հուլիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 1:10-18, Մտ. 18:2-9) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 12


2018թ. հուլիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 6:1-10, Եբր. 11:32-40, Ղկ. 4:14-22) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 11


2018թ. հուլիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 1:1-9, Մտ. 17:21-18:4) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 10


2018թ. հուլիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ելք. 19:16-20, Գ Թգ. 19:11-16, Եբր. 12:18-27, Ղկ. 9:27-36) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Հուլիսի 9


2018թ. հուլիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Ելք. 19:9-13, Դ Թգ. 2:9-12, Ա Հհ. 5:9-12, Յհ. 1:1-17) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 1


2018թ. հուլիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 3:1-11, Հռ. 11:13-24, Մտ. 14:13-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Հունիսի 30


2018թ. հունիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 9:9-10:2, Ելք. 15:23-27, Ա Թս. 2:9-16, Մտ. 9:36-10:7) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 29


2018թ. հունիսի 29-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 11:1-12, Մտ. 13:43-52) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը: 

Հունիսի 28


2018թ. հունիսի 28-ի օրվա խորհուրդը (Դ Թգ. 13:14-21, Ա Կր. 2:6-10, Ղկ. 4:25-30) մեկնում է  Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 27


2018թ. հունիսի 27-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 10:5-17, Մտ. 13:31-42) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: