Մայիսի 17


2020թ. մայիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր: Ղուկ. 14.25-15.32: Գործ. 20.17- 38: Ա Յովհ. 3.2-6: Յովհ. 9.39-10.10: Մատթ. 16.13-17.13: Մրկ. 8.27-9.12:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 16


2020թ. մայիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յինանց: Ղուկ. 14.1-24: Գործ. 20.1- 16: Ա Յովհ. 2.28-3.1: Յովհ. 9.1-38: Մատթ. 15.29-16.12: Մրկ. 8.10-26:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Մայիսի 15


2020թ. մայիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Ուր. ԱԿ. ԼԴ օր Յինանց: Ղուկ. 13.22-35: Գործ.19.21-40: Ա Յովհ. 2.26-28: Յովհ. 8.31-59: Մատթ. 15.21-28: Մրկ. 8.1-9:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 14


2020թ. մայիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յինանց: Ղուկ. 13.10-21: Գործ. 19.1-20: Ա Յովհ. 2.24-25: Յովհ. 8.21-30: Մատթ.15.1-20: Մրկ. 7.31-37:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 13


2020թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յինանց: Ղուկ. 12.49-13.9: Գործ. 18.12-28: Ա Յովհ. 2.18-23: Յովհ. 8.12-20: Մատթ.14.22-36: Մրկ. 7.17-30:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 12


2020թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յինանց: Ղուկ. 12.32-48: Գործ.18.1-11: Ա Յովհ. 2.7-17: Յովհ. 7.37-8.11: Մատթ.14.13-21: Մրկ. 7.1-16:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 11


2020թ. մայիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յինանց: Ղուկ. 12.13-31: Գործ. 17.16-34: Ա Յովհ. 2.1-6: Յովհ. 7.24-36: Մատթ. 14.1-12:Մրկ. 6.45-56:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Մայիսի 3


2020թ. մայիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Կիր. ԳԿ. Դ կիր. ( Կարմիր Կիւրակէ): Ղուկ. 9.18-36: Գործ. 13.16-43: Ա Պետր. 5.1-14: Յովհ. 5.19-30: Մատթ. 11.25-30: Մրկ. 4.26-34:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Մայիսի 2


2020թ. մայիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Շբ. ԳՁ. ԻԱ օր Յինանց: Ղուկ. 9.1-17: Գործ. 12.25- 13.15: Ա Պետր. 4.12-19: Յովհ. 5.1-18: Մատթ. 11.1-24: Մրկ. 4.21-25:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Մայիսի 1


2020թ. մայիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Ուր. ԲԿ. Ի օր Յինանց: Ղուկ. 8.22-56: Գործ. 11.27- 12.24: Ա Պետր. 4.1-11: Յովհ. 4.43-54: Մատթ.10.16-40: Մրկ. 4.10-20:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 30


2020թ. ապրիլի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Եշ. ԲՁ. ԺԹ օր Յինանց: Ղուկ. 8.1-21: Գործ. 11.1- 26: Ա Պետր. 3.10-22: Յովհ. 4.24-42: Մատթ. 9.35-10.15: Մրկ. 4.1-9:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

 

Ապրիլի 29


2020թ. ապրիլի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Դշ. ԱԿ. ԺԸ օր Յինանց: Ղուկ. 7.36-50: Գործ. 10.24-48: Ա Պետր. 3.1-9: Յովհ. 4.1-23: Մատթ. 9.27-34: Մրկ. 3.31-35:) մեկնում է Տ. Զարեհ քահանա Աշուրյանը: