Մոգերի երկրպագությունը (Մատթ. 2.1-12)


Ովքե՞ր էին մոգերը, որոնք հասան Բեթղեհեմ քաղաք և երկրպագեցին մանուկ Հիսուսին: Ի՞նչ նվերներ էին նրանք բերել մանկանը, ի՞նչ հրահանգ ստացան Հերովդես արքայից: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանան Մանգասարյանը:

Հիսուսի Ծնունդը և հովիվների այցը (Ղուկ. 2.1-20)


Ինչպես է Հիսուսի Ծննդյան դրվագը նկարագրում Ղուկաս ավետարանիչը: 
Որտեղ և երբ ծնվեց մեր Տերը և ինչու հրեշտակները նրա ծննդյան ավետիսը հենց հովիվներին ասացին՝ մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 
 

Հիսուսի ծնունդը (Մատթեոս 1.18-25)


Ո՞վ պատգամեց կույս Մարիամի հղության մասին Հովսեփին, ի՞նչ որոշում ընդունեց Հովսեփը: Ինչպե՞ս  իրականացավ Եսայու մարգարեությունը: 
Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը և թլպատումը, Զաքարիայի օրհներգությունը. Ղուկ 1.57-80


Ինչպե՞ս Եղիսաբեթը որոշեց իր որդու անունը Հովհաննես դնել, ի՞նչ նշանակություն ուներ հրեաների համար այդ անունը: Ո՞րն էր Զաքարիայի օրհներգության հիմնական ասելիքը: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին, Մարիամի օրհներգությունը (Ղուկ. 1.39-56)


Ինչո՞ւ է Ս. Մարիամ Աստվածածինն այցելում Եղիսաբեթին, ինչի՞ մասին են զրուցում նրանք, ի՞նչ խորհուրդ ունի Մարիամի օրհներգությունը: Ղուկասի ավետարանի այս դրվագները( 1.39-56) մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը (Ղուկաս 1.26-39)


Զաքարիային և Եղիսաբեթին տրված ավետիսից հետո ի՞նչ է ասում Ղուկաս ավետարանիչը: Ինչպե՞ս է մեծ ավետիսից հետո փոխվում Մարիամի և բոլոր քրիստոնյաների կյանքը: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Հիսուս Քրիստոսի ազգաբանությունը (Մատթ. 1.1-17, Ղուկ. 3.23-38)


Ինչո՞ւ է Մատթեոս ավետարանիչն իր ավետարանն սկսում ազգաբանությունից: Ինպե՞ս է Քրիստոսի ազգաբանությունը ներկայացնում Ղուկաս ավետարանիչը: Մարկոս ավետարանիչն ինչո՞ւ ընդհանրապես այդ հարցին չի անդրադառնում: 
Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան ավետումը. Ղուկաս 1.5-25


Ղուկաս ավետարանիչը մինչև Քրիստոսի ծննդյանն անդրադառնալը ներկայացնում է իրադարձություններ, որոնք միայն նրա Ավետարանում են պահպանվել: Դրանց մեջ է նաև Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան ավետումը:
Ովքե՞ր էին Զաքարիան ու Եղիսաբեթը, Գաբրիել հրեշտակապետի այցից հետո ինչպե՞ս փոխվեց ամուսինների կյանքը: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ղուկասի ավետարանի նախաբանը 1.1-4


Ինչի՞ մասին է խոսում Ղուկաս Ավետարանիչն իր նախաբանի մեջ, ինչո՞վ է Ղուկասի ավետարանն առանձնանում համատես մյուս ավետարաններից և ամենակարևորը՝ ո՞ւմ է ուղղում իր ավետարանը Ղուկասը: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ներածություն


Ի՞նչ է Ավետարանը, քանի՞ ավետարան կա, որո՞նք են կոչվում համատես, ի՞նչ տարբերություններ ու նմանություններ ունեն, ե՞րբ են դրանք գրվել և ի՞նչ են փոխանցում մեզ այսօր: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Մարկոսի ավետարան 16. 19-20


«Եվ ինքը՝ Տեր Հիսուս, նրանց հետ խոսելուց հետո դեպի երկինք վերացավ և նստեց Հոր աջ կողմը, իսկ նրանք ելան ու քարոզեցին ավետարանն ամբողջ աշխարհում»:
Ո՞ւմ զորակցությամբ էին առաքյալները քարոզում և ի՞նչ նշաններով էին հաստատում Խոսքը: Մարկոսի ավետարանի վերջին հատվածը մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Մարկոսի ավետարան 16. 9-18


«Կիրակի առավոտյան հարություն առած Հիսուս նախ երևաց Մարիամ Մագդաղենացուն, որից յոթը դև էր հանել: Եվ սա գնաց ու պատմեց նրանց, որ դեռևս սգում ու լաց էին լինում: Երբ նրանք լսեցին, թե Նա ողջ է ու երևացել է Մարիամին, չհավատացին»:
Ուրիշ ու՞մ երևաց Հիսուս, ինչ պատգամներ և նշաններ տվեց մարդկանց: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: