Օգոստոսի 16


2020թ. օգոստոսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԴՁ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ: Երգ. 4.9-15: Ես. 7.10-16: Գաղ. 3.29-4.7: Ղուկ. 2.1-7:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

 

Օգոստոսի 15


2020թ. օգոստոսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Շբ. ԳԿ. Տօն Շողակաթի Ս. Էջմիածնի՝ ըստ տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին: Առ. 3.19-26: Եզեկ. 40.3-10: Ա Պետր. 2.1-10: Մատթ. 16.13-19:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Օգոստոսի 14


2020թ. օգոստոսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Ուր. ԳՁ. Ե օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ.15.50-57: Մրկ. 3.31-4.8:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

 

Օգոստոսի 13


2020թ. օգոստոսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Եշ. ԲԿ. Դ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ.15.34-49: Մրկ. 3.20-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

 

Օգոստոսի 12


2020թ. օգոստոսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Դշ. ԲՁ. Գ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ.15.20-33: Մրկ. 3.6-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Օգոստոսի 11


2020թ. օգոստոսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Գշ. ԱԿ. Բ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ.14.26-40: Մրկ. 2.23-3.5:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Օգոստոսի 10


2020թ. օգոստոսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Բշ. ԱՁ. Ա օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կորնթ.

14.18-25: Մրկ. 2.13-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Օգոստոսի 9


2020թ. օգոստոսի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Կիր. ԴԿ. Դ կիր. զկնի Վարդավառի: Ես. 7.1-9: Ա Կորնթ. 13.11-14.5: Մրկ. 2.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 8


2020թ. օգոստոսի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Շբ. ԴՁ. Եփեսոսի Ս. Ժողովոյն երկերիւր հայրապետացն (431 թ.): Եզեկ. 3.16-19: Բ Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 10.16-20:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 7


2020թ. օգոստոսի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա Կորնթ. 11.1-16: Մրկ. 1.35-45:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 6


2020թ. օգոստոսի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Սոփիայ եւ երից դստերացն՝ Պիստոսի, Էլպիսի եւ Ագապի: Առ. 11.30-12.4: Օսէէ 14.6-9: Բ Կորնթ. 4.6-14: Ղուկ. 12.2-10:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 5


2020թ. օգոստոսի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա Կորնթ. 7.25-35: Մատթ. 19.13-26:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: