Հունիսի 23


2021թ. հունիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Դշ. ԱՁ. Պահք: Հռոմ. 9.1-16: Մատթ. 13.1-8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 22


2021թ. հունիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Գշ. ԴԿ. Սրբոցն Դանիէլի մարգարէին եւ երից մանկանցն՝ Սեդրակայ, Միսաքայ եւ Աբեդնագովի: Դն. 2.1-49: Եբր. 11.32-40: Մատթ. 24.9-15:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 21


2021թ. հունիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Բշ. ԴՁ. Սրբոց վկայիցն Անտոնինոսի, Թէոփիլոսի, Անիքտոսի, եւ Փոտինոսի:Իմաստ. 3.1-8: Ես. 48.16-17: Բ. Տիմ. 3.10-15: Յովհ. 15.11-16:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Ամուսնանալը պարտադի՞ր է


Ամուսնացած լինելը պարտադի՞ր պայման է հոգևոր կյանքով ապրելու համար: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 20


2021թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԳԿ. Դ. կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Ես. 1.21-31: Հռոմ. 7.25-8.11: Մատթ. 12.38-45:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 19


2021թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Շբ. ԳՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ: Իմաստ. 4.7-15: Մք. 7.7-10: Գործ. 20.22-32: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 18


2021թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԲԿ. Պահք: Հռոմ. 7.12-25: Մատթ. 12.15-21) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 17


2021թ. հունիսի 17-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 16


2021թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԱԿ. Պահք: Հռոմ. 7.1-11: Մատթ. 12.9-15:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 15


2021թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Գշ. ԱՁ. Պահք: Սրբոցն Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղինեայ: Առակ. 16.9-17: Բարուք. 3.31-4.4: Ա. Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 14


2021թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Բշ. ԴԿ. Պահք: Սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին: Իմաստ. 8.7-10: Նւ. 1.7-9: Ա. Կորնթ. 12.4-11: Մարկ. 6.45-52:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 13


2021թ. հունիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԴՁ. Գ. կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Ես. 1.2-15: Հռոմ. 6.12-23: Մատթ. 12.1-8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։