Մայիսի 22


Ապրել Աստծո փառքի համար

Շատ հաճախ մենք մեր անունը, մեր փառքը, մեր մասին կարծիքը գերադասում ենք Աստծո փառքից և շատ հաճախ չենք էլ նկատում, որ մեր գործողությունները մեզ ավելի մեղավոր են դարձնում։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։ (22 Դշ. ԳՁ. Դ օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռոմ. 2.2-11: Մատթ. 8.18-27: )
 

Մայիսի 21


Հավատքը հրաշագործ է

Հավատքը մեզ մոտեցնում է դեպի Աստված, ով հրաշագործն է։ Հիսուս Քրիստոսը մեզ գալիս է հուշելու և պատգամելու, որպեսզի չսասանվենք մեր հավատքի մեջ, այլ կայուն լինենք։ Հավատանք եւ գործենք Հանուն Աստծու։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(21 Գշ. ԲԿ. Գ օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռոմ. 1.18-25: Մատթ. 8.5-13: )
 

Մայիսի 20


Մինչեւ մեր պահանջը, արդյո՞ք մենք խոնարհվում ենք Տիրոջ առջեւ

Երեք գործողությունները պահեք Ձեր մտքում՝ մոտենալ Տիրոջը, երկրպագել նրան, հետո ներկայացնել խնդրանքը, որտեղ Տիրոջ կամքն ավելի կարեւոր է, քան մերը։
 

Մայիսի 19


Սուրբ հոգին մեզ հետ է և մեր մեջ է

Ինչպես Աստծո որդին՝ Հիսուս Քրիստոսն է անձ, այնպես էլ Սուրբ հոգին է անձ, ով կենդանություն ունի եւ կենդանի գործ է անում։ Այդ գործը մեզ առաջնորդելն է փորձությունից դեպի Աստված։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։
(12 † Կիր. ԲՁ. Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ: Ղուկ. 19.29-48: Գործ. 23.12-35: Ա Յովհ. 5.13-21: Յովհ. 12.12-23: Մատթ. 20.29- 21.17: Մրկ. 10.46-11.11)
 

Մայիսի 18


Արթուն պահեք ձեր միտքը

Մեզ ճշմարիտ Քրիստոսի վկայությունն արդեն կա՝ Սուրբ գրքի, Սուրբ Եկեղեցու և մեր հայրերի ժառանգության միջոցով։ Եթե ինչ որ մեկն ասի, որ ինքն է Քրիստոսը, ապա պետք է համապատասխանի Ավետարանի վկայություններին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (18 Շբ. ԱՁ. ԽԹ օր Յինանց: Ղուկ. 22.1-30: Գործ. 28.17-32: Յուդա. 1.17-25: Յովհ. 13.31-14.13: Մատթ. 24.1-26.2: Մրկ. 14.1- 26: )։
 

Մայիսի 17


Հիվանդներին բժիշկ պետք չէ, այլ՝ առողջներին

Յուրաքանչյուրիս անհրաժեշտ է Աստծուն միանալ, որովհետեւ առանց Աստծու մենք չենք կարող վեր կանգնել մարդկային մեղքերից ու տկարություններից։ Միայն Աստծու հավատարմությամբ է, որ կարող ենք մի կողմ դնել մեր շահախնդրությունը և ընդառաջ գնալ մեր Տիրոջը։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։ (17 Ուր. ԴԿ. ԽԸ օր Յինանց: Պահք: Ղուկ. 21.5-38: Գործ. 27.1-28.16: Յուդա. 1.16: Յովհ. 13.16-30: Մատթ. 23.1-39: Մրկ. 13.1- 37:)

Մայիսի 16


Հիսուս Քրիստոսին մարդիկ փորձում են խաբել

Մենք չենք կարող մեր մտքի ծայրով անցկացնել, որ կարող ենք խաբել մեր Տիրոջը։ Չենք կարող նաեւ երեւակայել, որ կարող ենք նրան հանդիման կանգնել իբրեւ թշնամի։ Միայն նրան հավատացողներ կարող ենք ասել՝ Տեր մեր ընդունիր մեզ որպես քո ժողովուրդ։
Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ (16 Եշ. ԴՁ. ԽԷ օր Յինանց: Ղուկ. 20.27-21.4: Գործ. 25.23-26.32: Յուդա. 1.8-15: Յովհ. 13.1-15: Մատթ. 22.15-46: Մրկ. 12.35-44: )
 

Մայիսի 15


Լույսի մեջ չի կարող ստվեր լինել

Լույսի մեջ ստվեր չի լինում և մենք անստվեր հարաբերություն ենք ունենում մեր Տիրոջ հետ։ Ամեն ինչ բացահայտ է Տիրոջ համար։ Մեր բոլոր մտադրություններն ու դրդապատճառները գիտի Աստված։ սՄեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։
(15 Դշ. ԳԿ. ԽԶ օր Յինանց: Պահք: Ղուկ. 20.20-26: Գործ. 25.13-22: Յուդա. 1.1- 7: Յովհ. 12.44-50: Մատթ. 22.1-14: Մրկ. 12.18-34: )

Մայիսի 14


Մարդիկ իրավունք ունե՞ն կասկածելու Աստծու որդու խոսքին

Մենք իրավունք չունենք կասկածելու Աստծու որդու խոսքին, որովհետեւ Աստծու քայլող տաճարներ ենք։ Եթե Աստծու խոսքը մենք մեր մեջ չպահենք, ի՞նչ պիտի լինի մեր սրտերում։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը: ( 14 Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յինանց: Ղուկ. 20.9-19: Գործ. 24.27-25.12: Գ Յովհ. 1.1-15: Յովհ. 12.27-43: Մատթ. 21.33-46: Մրկ. 11.27- 12.17: ՄԱՅԻՍ  )

Մայիսի 13


Տիրոջ հետեւից գնալ նշանակում է պատրաստ լինել զոհաբերության

Յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր սրբության համար սրտի մեջ ինչ որ բան անելու փափագ ունի։ Մարդը պատրաստ է զոհաբերվելու։ Այսօր մեզանից յուրաքանչյուրն այդ զոհաբերությանը պետք է պատրաստ լինի։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (13 Բշ. ԲԿ. ԽԴ օր Յինանց: Ղուկ. 20.1-8: Գործ. 24.1-26: Բ Յովհ. 1.1-13: Յովհ. 12.24- 26: Մատթ. 21.18-32: Մրկ. 11.12-25:  ):
 

Մայիսի 12


Քրիստոսի համբարձմամբ երկրայինը փոխվում է հավիտենականի


Համբարձումից հետո, առ այսօր՝ 2000 տարի շարունակ, մենք պետք է նշենք Հիսուսի համբարձումը։  Մենք պարտավոր ենք մեր գործերը Աստծու որդուն մատուցել։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ ( 12 † Կիր. ԲՁ. Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ: Ղուկ. 19.29-48: Գործ. 23.12-35: Ա Յովհ. 5.13-21: Յովհ. 12.12-23: Մատթ. 20.29- 21.17: Մրկ. 10.46-11.11    )

Մայիսի 11


Հոգին, ջուրը և արյունը վկայություն են

Փորձեք արթուն պահել այս երեքը ձեր կյանքում՝ հոգով գործելու համար, ջրով սրբված մնալու համար և արյամբ փրկության ճանապարհը ընտրելու համար։ Բացեք հոգու աչքերը և տիրոջ սուրբ հոգով առաջնորդվեք։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (10 Ուր. ԱՁ. ԽԱ օր Յինանց: Սկիզբն պահոց: Ղուկ. 18.15-34: Գործ. 21.37-22.29: Ա Յովհ. 4.7-21: Յովհ. 11.47-54: Մատթ. 19.16-20.16: Մրկ. 10.28-32: )