Հունվարի 27


2020թ. հունվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Բշ. ԱԿ. Սրբոցն վկայիցն Եւգինեոսի, Մակարիոսի, Վաղերիոսի, Կանդիտոսի եւ Ակիւղասայ: Սոփ. 3.19-20: Բ Կորնթ. 10.3-6: Մատթ. 10.23-33:) մեկնում է Տ․ Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը։

Հունվարի 26


2020թ. հունվարի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 † Կիր. ԱՁ. Բ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 58.13-59.7: Ա Տիմ. 4.12-5.10: Յովհ. 3.13-21:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 25


2020թ. հունվարի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Շբ. ԴԿ. Սրբոց հայրապետացն Աթանասի եւ Կիւրղի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Եբր. 13.7-9: Յովհ.16.33-17.8:) մեկնում Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 24


2020թ. հունվարի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Տիմ. 2.3-14: Յովհ. 5.31-47:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 23


2020թ. հունվարի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Եշ. ԳԿ. Սրբոցն Վահանայ Գողթնացւոյն, Եւգինեայ կուսին եւ հօրն նորա Փիլիպպոսի եւ մօրն Կղօդիայ եւ երկուց եղբարցն Սերգեայ եւ Ապիտոնի եւ երկուց ներքինեացն: Առ. 7.1-7: Եզեկ.12.17-19: Հռոմ. 8.12-27: Ղուկ. 9.23-27:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 22


2020թ. հունվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԳՁ. Պահք: Ա Տիմ. 5.17-6.5: Յովհ. 3.22-36:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 21


2020թ. հունվարի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Գշ. ԲԿ. Սրբոցն Կիրակոսի եւ մօրն Յուղիտայի եւ սրբոց վկայիցն Գորդիոսի, Պօղիքտոսիեւ Գրիգորիսի: Առ. 14.1-6: Զաք. 8.4-5: Ես. 60.8-9:Եբր. 2.14-18: Ղուկ. 9.44-48:) մեկնում Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 20


2020թ. հունվարի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Բշ. ԲՁ. Սրբոցն Թէոդոսի թագաւորին եւ մանկանցն Եփեսոսի: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-2: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10:)մեկնում է․ Տ․Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Անվանակոչության և թլփատության տոն


Քրիստոսի Անվանակոչության տոնը Քրիստոսի թլփատության օրն է, արդյո՞ք Աստծո Որդին կարիք ուներ թլփատության։ Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունվարի 19


2020թ. հունվարի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Կիր. ԱԿ. Ա կիր զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 54.1-13:Ա Տիմ. 1.1-11: Յովհ. 2.1-11:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 18


2020թ. հունվարի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Շբ. ԱՁ. Սրբոցն Անտօնի, Տրիփոնի, Պարսամայեւ Ոնոփրիոսի ճգնաւորացն: Առ. 21.15-24:Ես. 19.19-21: Եբր. 11.32-40: Մատթ. 10.37-42:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 17


2020թ. հունվարի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Ուր. ԴԿ. Պահք: Ա Տիմ. 4.1-12: Յովհ. 2.23-3.12:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։