Ապրիլի 22


Հավատքը պարապ մի թողեք

Զարդարեք հավատքը առաքինություններով՝ զուսպ, համբերատար, ժուժկալ։ Հավատի շնորհիվ մենք կապվում ենք Տիրոջ հետ, հետո հույս ենք ունենում Տիրոջ փրկագործության և ի վերջո ամեն ինչ ամբողջանում է սիրով։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (22 Բշ. ԴՁ. ԻԳ օր Յինանց: Ղուկ. 9.37-50: Գործ. 13.44-14.6: Բ Պետր. 1.1-11: Յովհ. 5.31-47: Մատթ. 12.1-21: Մրկ. 4.35-5.20: )
 

Ապրիլի 20


Փորձության հետեւում թաքնված է օրհնություն

Փորձություններն անցեք պատվով, ժուժկալությամբ և հավատքով։ Նեղություն պետք է լինի Քրիստոսի անվան համար: Երանելի են այդ փորձություններով անցնողները։  
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (20 Շբ. ԳՁ. ԻԱ օր Յինանց: Ղուկ. 9.1-17: Գործ. 12.25-13.15: Ա Պետր. 4.12-19: Յովհ. 5.1-18: Մատթ. 11.1-24: Մրկ. 4.21-25: )

Ապրիլի 15


Հեռու մնացեք բամբասանքի առիթ տվող մարմնական ցանկություններից

Հեռու մնացեք, որպեսզի բամբասողները փառաբանեն Աստծուն նրա այցելության օրը։ Բամբասողները պետք է տեսնեն Աստծո հետեւորդին և ցանկանան այդ հետեւորդներից մեկը լինել։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(15 Բշ. ԴԿ. ԺԶ օր Յինանց: Ղուկ. 7.1-10: Գործ. 9.32-43: Ա Պետր. 2.11-17: Յովհ. 3.13-21: Մատթ. 9.9-17: Մրկ. 3.13-19:   )
 

Ապրիլի 13


Ինչո՞ւ է մեր կյանքը խառնաշփոթ

Սուրբ պիտի լինեք, որ Տիրոջ շնորհներն ընդունեք ու զգաստությամբ սպասեք այդ շնորհներին։ Մենք ուզում ենք շարունակել շողոքորտությունը, ստախոսությունը, գողությունը, բայց ունենանք Քրիստոսին մեր կյանքում։ Այդպես չի լինում։ Մեզ նախ և առաջ մաքրվել է պետք։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(Շբ. ԴՁ. Է օր Ս. Զատկի: Յիշատակ գլխատման Ս. Յովհաննու Մկրտչի: Գործ.5.12- 33: Յակ. 2.14-26: Յովհ. 21.15-25:   )
 

Ապրիլի 8


Աստված ինչո՞ւ է թույլ տալիս, որ պատերազմներ լինեն

Աստված մարդուն ազատություն տվեց, որ հետևի իրեն ու իր կամքը կատարի, սակայն մարդն ինքնակամ հրաժարվում է ազատությունից ու Աստծո ներկայությունից։ Եթե նեղ անձնական ապրումների մեջ մենք շեղվում ենք Տիրոջ ճանապարհից, ապա ինչո՞ւ ենք մեծ ապրումների ժամանակ Աստծուն մեղադրում, թե չպիտի պատերազմ թույլ տար։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(Բշ. ԱՁ. Թ օր Յինանց: Ղուկ. 4.31-41: Գործ. 6.8-7.29: Յակ. 3.13-4.6: Յովհ. 1.18-28: Մատթ. 4.12-25: Մրկ. 1.14-20:    )
 

Ապրիլի 6


Հավատը դատարկ է առանց գործերի

Յուրաքանչյուրը գործով պետք է ցույց տա հավատը։ Բավարա՞ր է միայն խոսել, անդրադառնալ, վկայել։ Մենք հավատացյալներ ենք ո՞ւր է մեր գործը։ Ուրիշների նկատմամբ հոգատարությունը, սերը, ներողամտությունը, հանդուրժողականությունը պետք է լինի մեր գործը։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(29 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յինանց: Ղուկ. 12.13-31: Գործ. 17.16-34: Ա Յովհ. 2.1-6: Յովհ. 7.24- 36: Մատթ. 14.1-12: Մրկ. 6.45-56:)
 

Ապրիլի 1


Փնտրեք ձեր ննջեցյալին Աստծո մոտ

Մեռելոցին գերեզմանոց ենք գնում, որպեսզի կարողանանք հաղորդվել ննջեցյալների հետ, բայց շփման միակ ճանապարհը աղոթքն է։ Խունկ վառելով, ծաղիկ դնելով հնարավոր չէ հաղորդվել ննջեցյալի հետ։

Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (30 † Աւագ Շբ. ԴԿ. Պահք: Ճրագալոյց Ս. Զատկի: Ա Կորնթ. 15.1-11: Մատթ. 28.1- 20: )
 

Մարտի 30


Հինը թողեք այսօրվա մեջ

Տրամադրված, աղոթքով, հոգեւոր ապրումով, երեկոյան դիմավորեք Սուրբ Պատարագի խորհուրդը և Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Պետք է նորանալ, նոր մարդ դառնալ։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(30 † Աւագ Շբ. ԴԿ. Պահք: Ճրագալոյց Ս. Զատկի: Ա Կորնթ. 15.1-11: Մատթ. 28.1- 20:  ):
 

Մարտի 25


Յուրաքանչյուրդ անդրադարձեք ձեր պտուղներին

Տեր Հիսուսը մոտենալու է յուրաքանչյուրի մտքին, սրտին եւ հոգուն։ Ցույց տվեք ձեր պտուղները տիրոջը, որպեսզի չչորանաք, ինչպես անպտուղ թզենին։ Խնդրեք, որպեսզի Տերը ձեզ պտղաբեր դարձնի։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը
(25 Աւագ Բշ. ԲՁ. Պահք: Մատթ. 21.18-22.14: Ծննդ. 1.1-3.24: Առ. 1.1-9: Ես. 40.1-8: Մատթ. 20.17-28: )

Մարտի 23


Սատանան սկսում է փորձության ենթարկել դեպի Աստված դարձածներին

Որքան էլ Աստծու շնորհը գործում է մեր կյանքում փորձությունները անպակաս են։ Յուրաքանչյուրի հավատացյալի կյանքը կենդանի վկայություն է այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ չեն տեսել դարձի ճանապարհը։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (23 Շբ. ԱՁ. Յիշատակ Յարութեան Ղազարու: Առ. 14.27-35: Ա Թեսաղ. 4.12-17: Յովհ. 11.55-12.11:   )

Մարտի 18


Խնդրեք Աստծուն բացել ձեր շնորհը
Յուրաքանչյուր հավատացյալ ունի տիրոջ շնորհը, որպեսզի գործի, աշխատի, շարժվի, հանգիստ չմնա ու չծուլանա։ Այդ շնորհների բազմազանությունը նրա համար է, որպեսզի մեկը մյուսին օգտակար լինի։ 
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը
(18 Բշ. ԲԿ. ԼԶ օր Մեծի Պահոց: Դան. 7.2-27: Ա Կորնթ. 12.1-7: )

Մարտի 16


Աստված իր ծառային երեսի վրա չի թողնում
Եթե անգամ բանտում լինեք՝ խավարի մեջ լինեք, տիրոջ լույսն է, որ մեզ պետք է լուսավորի, և տիրոջ արդարությունն է, որ մեզ պետք է հանի դեպի լույս։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(16 † Շբ. ԱԿ. ԼԴ օր Մեծի Պահոց: Տօն Է Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ սոսկալի չարչարանացն եւ մտին ի Վիրապն: Իմաստ. 1.15-2.22: Միք. 7.7-10: Փիլիպ. 1.12-21: Մատթ. 16.24-28: )