Հունիսի 20


2021թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԳԿ. Դ. կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Ես. 1.21-31: Հռոմ. 7.25-8.11: Մատթ. 12.38-45:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 19


2021թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Շբ. ԳՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ: Իմաստ. 4.7-15: Մք. 7.7-10: Գործ. 20.22-32: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 18


2021թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԲԿ. Պահք: Հռոմ. 7.12-25: Մատթ. 12.15-21) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 17


2021թ. հունիսի 17-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 16


2021թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԱԿ. Պահք: Հռոմ. 7.1-11: Մատթ. 12.9-15:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 15


2021թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Գշ. ԱՁ. Պահք: Սրբոցն Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղինեայ: Առակ. 16.9-17: Բարուք. 3.31-4.4: Ա. Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 14


2021թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Բշ. ԴԿ. Պահք: Սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին: Իմաստ. 8.7-10: Նւ. 1.7-9: Ա. Կորնթ. 12.4-11: Մարկ. 6.45-52:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 13


2021թ. հունիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԴՁ. Գ. կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Ես. 1.2-15: Հռոմ. 6.12-23: Մատթ. 12.1-8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 12


2021թ. հունիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Շբ. ԳԿ. Սրբոյն Ներսիսի Մեծի Հայրապետին մերոյ եւ Խադայ եպիսկոպոսին: Իմաստ. 2.23- 3.8: Ես. 57.15-16: Եբր. 13.7-9: Մատթ. 10.16-22:) մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 11


2021թ. հունիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Ուր. ԳՁ. Պահք: Հռոմ. 5.12-21: Մատթ. 11.25-30:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 10


2021թ. հունիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Եշ. ԲԿ. Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յով սեփայ, սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի: Առակ. 6.1-5: Ես. 33.5-8: Հռոմ. 8.18-27: Ղուկ. 21.12-19:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունիսի 9


2021թ. հունիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Դշ. ԲՁ. Պահք: Հռոմ. 4.13-22: Մատթ. 10.34-42:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։