Մարտի 22


2020թ. մարտի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 † Կիր. ԲԿ. Ե կիր. Քառասնորդական Պահոց (Դատաւորին): Ես. 65.8-25: Փիլ. 3.1-4.9: Ղուկ.17.20-18.14:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 21


2020թ. մարտի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Շբ. ԲՁ. ԻԷ օր Մեծի Պահոց: Սրբոց Մանկանցն քառասնից որք ի Սեբաստիա կատարեցան: Իմաստ. 3.1-8: Նաւում 2.1-4: Ես. 43.1-3: Եփես. 6.10-18: Մատթ. 13.43-52:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 20


2020թ. մարտի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Ուր. ԱԿ. ԻԶ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 9.11-23: Յոբ16.1-17.16: Ես. 43.22-44.8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 19


2020թ. մարտի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԱՁ. ԻԵ օր Մեծի Պահոց: Ա Կորնթ. 8.5-9.23:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 18


2020թ. մարտի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Դշ. ԴԿ. ԻԴ օր Մեծի Պահոց: Ելք. 3.16-22: Յովէլ 3.1-8:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 17


2020թ. մարտի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Գշ. ԴՁ. ԻԳ օր Մեծի Պահոց: Յոբ 38.2-39.35:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 16


2020թ. մարտի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Բշ. ԳԿ. ԻԲ օր Մեծի Պահոց: Երեմ. 32.19-44:) Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մարտի 8


2020թ. մարտի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 † Կիր. ԳԿ. Գ կիր. Քառասնորդական Պահոց (Անառակին): Ես. 54.11-55.13: Բ Կորնթ. 6.1-7.1: Ղուկ. 15.1-32:) մեկնում է Տ․Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 7


2020թ. մարտի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Շբ. ԳՁ. ԺԳ օր Մեծի Պահոց: Սրբոցն Կիւրղի Երուսաղէմայ Հայրապետին, եւ միւս Կիւրղի եպիսկոպոսին, եւ մօրն նորա Աննայի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 4.1-8: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 6


2020թ. մարտի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Ուր. ԲԿ. ԺԲ օր Մեծի Պահոց: Բ Օր. 7.11-8.1: Յոբ 9.1-10.2: Ես. 40.9-17:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 5


2020թ. մարտի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Եշ. ԲՁ. ԺԱ օր Մեծի Պահոց: Ա Թագ. 3.21-4.18: Առ. 3.11-4.14: Երեմ. 2.31-3.16:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Մարտի 4


2020թ. մարտի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Դշ. ԱԿ. Ժ օր Մեծի Պահոց: Ելք. 2.11-22: Յովէլ 2.1-11: Միք. 4.1-7:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։