Հունիսի 10


2023թ. հունիսի 10-ի օրվա խորհուրդը († Շբ. ԴՁ. Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 9


2023թ. հունիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳԿ. Պահք: Հռ. 4.1-12: Մտ. 9.27-34: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 8


2023թ. հունիսի 8-ի օրվա խորհուրդը († Եշ. ԳՁ. Տօն Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին: Առ. 15.21-26: Ես. 22.20-24: Ա Պտ. 5.1-7: Մտ. 11.2-14: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 7


2023թ. հունիսի 7-ի օրվա խորհուրդը ( † Դշ. ԲԿ. Պահք: Հռ. 3.19-31: Մտ. 9.9-15: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 6


2023թ. հունիսի 6-ի օրվա խորհուրդը ( † † Գշ. ԲՁ. Սրբոց կուսանացն Գայիանեանց: Առ. 1.20-22: Բրք. 4.36-5.4: Բ Կր. 6.16- 7.1: Յհ. 16.1-4: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 5


2023թ. հունիսի 5-ի օրվա խորհուրդը († Բշ. ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց: Առ. 31.29-31: Ես. 61.10-62.3: Հռ. 15.30-16.2: Մտ. 10.26-33: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 4


2023թ. հունիսի 4-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին: Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ. 2.1-15: Յկ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 3


2023թ. հունիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԴԿ. Է օր Հոգեգալստեան: Եր. 1.1-10: 38.1-13: Բ Պտ. 2.9-22: Մտ. 2.16-18: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 2


2023թ. հունիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԴՁ. Զ օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռ. 2.25-3.9: Մտ. 9.1-8: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 1


2023թ. հունիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԳԿ. Ե օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռ. 2.12-24: Մտ. 8.28-34:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 30


2023թ. մայիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Գշ. ԲԿ. Գ օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռ. 1.18-25: Մտ. 8.5-13:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 29


2023թ. մայիսի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Բշ. ԲՁ. Բ օր Հոգեգալստեան: Պահք: Հռ. 1.1-17: Մտ. 7.28-8.4: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: