Փետրվարի 24


Հետևիր մայր եկեղեցու վարդապետությանը

Մի գնա առասպելների հետեւից, մի լսիր տարատեսակ կարծիքներ սուրբ գրքի ու Աստծու մասին, այլ լսիր այն, ինչ ժառանգվել է մայր եկեղեցու միջոցով հազարամյակների ընթացքում։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (24 Շբ. ԳՁ. ԺԳ օր Մեծի Պահոց: Սրբոցն Կիւրղի Երուսաղէմայ Հայրապետին, եւ միւս Կիւրղի եպիսկոպոսին, եւ մօրն նորա Աննայի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 4.1-8: Յովհ. 10.11-16: )

 

Փետրվարի 19


Վստահի՛ր Տիրոջը քո կյանքի ճանապարհը

Տերն ինքն է ընտրում մեզ և դնում այն ճանապարհին, որով մենք պետք է գնանք, որովհետեւ Աստված առաքելություն ունի յուրաքանչյուրի համար։ Եթե նույնիսկ սարսափելի ու անհասկանալի թվա առաջին հայացքից, Տիրոջը վստահողը բարի ու ճիշտ ճանապարհով է գգնում։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (19 Բշ. ԴԿ. Ը օր Մեծի Պահոց: Ա Թագ. 1.1-23: Առ. 1.1-33: Երեմ. 1.1-10: )

 

Փետրվարի 17


Կարևորը իմաստություն տվողն է

Պետք է ոչ միայն տեսնել Տիրոջ շնորհն ու պարգևը մեր կյանքում, այլև պետք է առաջ անցնել ու պարգևը տվողին տեսնել։ Տիրոջ հետ լինելը շահեկան է հոգու փրկության և կյանքի ճանապարհը ճիշտ անցնելու համար։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (17 Շբ. ԳԿ. Զ օր Մեծի Պահոց:

Սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին: Իմաստ. 8.19-9.5: Ես. 62.6-9: Հռոմ. 8.28-39: Մատթ. 10.16-22:)

Փետրվարի 12


Հրաժարվի՛ր մեղքերից և խոսի՛ր Աստծո հետ

Պահքը սկսելու լավագույն խրատներից մեկն է՝ լվացվել, մաքրվել և հրաժարվել բոլոր չար գործերից։ Պահոց ընթացքի համար այլ ճանապարհ չկա՝ պետք է հրաժարվել մեղքերից և տիրոջ հետ խոսքի մեջ մտնել, որպեսզի տերը մաքրի մեղքերը։

Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը

(12 ԲշԱՁԱ օր Մեծի Պահոց: Ես. 1.16-20: )

 

Փետրվարի 10


Լայնորեն բացեք ձեր սրտերը

Անկախ լարվածությունից ու նեղվածությունից պետք է բացել սիրտը տիրոջ խոսքի առաջ։ Հատկապես այս օրերին, երբ երկրի վիճակով պայմանավորված բոլորն էլ սրտնեղելու առիթ ու պատճառ ունեն, պետք է սիրտը բացել, որովհետեւ Աստծո խոսքն է ապրեցնող։

Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը

Օրվա խորհուրդը


Մխիթարություն

Սուրբ գիրքն առաջին հերթին մեղավոր մարդկանց, հիվանդների համար է, ովքեր պետք է կարդան, ապրեն և բժշկվեն։ Սուրբ գրիքը ուժեղացնում է մեզ դժվարությունների, դժբախտությունների մեջ։

Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը (Շբ. ԳՁ. Սրբոյն Իսահակայ Պարթեւի հայրապետին մերոյ: Իմաստ. 7.12-18: Ես. 61.3-7: Եբր. 13.17-21: Յովհ. 10.11-16: )

Հունվարի 29


2024թ. հունվարի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Բշ. ԴԿ. Սրբոց Ատովմեանց զօրավարացն: Իմաստ. 6.12-21: Ես. 18.7-19.7: Բ Կորնթ. 4.10-5.5: Յովհ. 16.1-4: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 27


2024թ. հունվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Շբ. ԳԿ. Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին եւ չորեքտասան զինաւորացն: Առ. 3.13-17: Ես. 41.1-3: Եփես. 6.10-17: Ղուկ. 21.10-19: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 22


2024թ. հունվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Բշ. ԱՁ. Ա օր Առաջաւորաց պահոց: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 20


2024թ. հունվարի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Շբ. ԴՁ. Սրբոցն Թէոդոսի թագաւորին եւ մանկանցն Եփեսոսի: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-2: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 15


2024թ. հունվարի 15-ի օրվա խորհուրդը ( 15 Բշ. ԱԿ. Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին: Առ. 8.4-11: Մաղաք. 4.4-6: Ես. 40.3-5: Գործ. 13.25-33: Ղուկ. 1.57-80: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 13


2024թ. հունվարի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Շբ. ԴԿ. Ը օր Ս. Ծննդեան: Տօն Անուանակոչութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Կող. 2.8-15: Ղուկ. 2.21: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: