Հուլիսի 13


2020թ. հուլիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (2 13 Բշ. ԳՁ. Ա օր Վարդավառի պահոց: Հռոմ. 11.25- 36: Մատթ. 14.22-36:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 5


2020թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը ( 5 † Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Տօն գիւտի տփոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի: Ես. 2.5- 11: Հռոմ. 8.31-10.4: Մատթ. 13.24-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հուլիսի 4


2020թ. հուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Շբ. ԲԿ. Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն եւ Խոսրովիդխտոյն: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 11.14-23: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 3


2020թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 Ուր. ԲՁ. Պահք: Հռոմ. 9.17-27: Մատթ. 13.16-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հուլիսի 2


2020թ. հուլիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Եշ. ԱԿ. Սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոյ Սահակայ եւ Մեսրովբայ: Իմաստ. 8.7-10: Ես. 61.6-9: Ա Կորնթ. 12.4-11: Ղուկ. 12.32-40:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հունիսի 30


2020թ. հունիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Գշ. ԴԿ. Սրբոցն Դանիէլի մարգարէին եւ երից մանկանցն՝ Սեդրակայ, Միսաքայ եւ Աբեդնագովի: Դան. 2.1-49: Եբր. 11.32-40: Մատթ. 24.9-15:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 29


2020թ. հունիսի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Բշ. ԴՁ. Սրբոց վկայիցն Անտոնինոսի, Թէոփիլոսի, Անիքտոսի, եւ Փոտինոսի: Իմաստ. 3.1-8: Ես. 48.16-17: Բ Տիմ. 3.10-15: Յովհ. 15.11-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 1


2020թ. հուլիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Դշ. ԱՁ. Պահք: Հռոմ. 9.1-16: Մատթ. 13.1-8:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հունիսի 21


2020թ. հունիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 † Կիր. ԴՁ. Գ կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Ես. 1.2-15: Հռոմ. 6.12-23: Մատթ. 12.1-8:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հունիսի 20


2020թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Շբ. ԳԿ. Սրբոյն Ներսիսի Մեծի Հայրապետին մերոյ եւ Խադայ եպիսկոպոսին: Իմաստ. 2.23- 3.8: Ես. 57.15-16: Եբր. 13.7-9: Մատթ. 10.16-22:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հունիսի 19


2020թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Ուր. ԳՁ. Պահք: Հռոմ. 5.12-21: Մատթ. 11. 25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Հունիսի 18


2020թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Եշ. ԲԿ. Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յովսեփայ, սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի: Առ.6.1-5: Ես. 33.5-8: Հռոմ. 8.18-27: Ղուկ. 21.12-19:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: