Հունիսի 3


Փորձեք ամեն օր փոքր քայլերով Տիրոջը նմանվել

Եթե մենք սկսենք ամեն ինչի մեջ տեսնել Քրիստոսին, մեր կյանքի շատ ավելի արագ կշտկվի։ Այո, նորից բացթողումներ ու սխալներ կունենանք, բայց կարեւոր է, որ մենք ուզում ենք գնալ Քրիստոսի հետեւից
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(Բշ. ԱՁ. Սրբոց մանկանցն Բեթղեհէմի եւ Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոտրատիոսի զինաւորին: Առ. 29.2-7: Ես. 18.7: Եբր. 2.14-18: Մատթ. 2.16- 18: )
 

Հունիսի 1


Մայր եկեղեցին միայն իր զավակների լավն է ուզում

Մենք պատրա՞ստ ենք լսել Տիրոջ խոսքը, որ դուրս է գալիս մեր մեր եկեղեցու՝ մայր եկեղեցու, հոգեւոր առաջնորդի բերանից։ Մենք պետք է միշտ ականջալուր լինենք մեկ եկեղեցու ձայնին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (24 Բշ. ԳԿ. Սրբոցն Կալիստրատոսի, քառասուն եւ ինն վկայիցն եւ Ղունկիանոսի քահանային: Առ. 1.2-9: Ես. 41.1-3: Եբր. 12.1- 7: Մրկ. 13.9-13: )
 

Մայիսի 27


Աղոթեք մյուսների համար

Ով կարողանում է աղոթել իր կողքինի համար, նշանակում է իր սիրտը, իր հոգին տրամադրում է այդ մարդուն։ Այսինքն՝ սիրում է իր կողքինին։ Սրտակից եւ կարեկից եղեք մյուսներին։  Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(27 † Բշ. ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց: Առ. 31.29-31: Ես. 61.10-62.3: Հռոմ. 15.30-16.2: Մատթ. 10.26-33: )

Մայիսի 25


Երբ մենք մկրտվում ենք, վերստին ծնվում ենք, որպեսզի երկնքի արքայության հավակնորդներ դառնանք։ Այդ ճանապարհի ընթացքը մեզ պետք է, որպեսզի այդ վերստին ծնունդը մեր կյանքում միշտ արթուն պահենք։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (25 Շբ. ԴԿ. Է օր Հոգեգալստեան: Երեմ. 1.1- 10: 38.1-13: Բ Պետր. 2.9-22: Մատթ. 2.16- 18: )

Մայիսի 20


Մինչեւ մեր պահանջը, արդյո՞ք մենք խոնարհվում ենք Տիրոջ առջեւ

Երեք գործողությունները պահեք Ձեր մտքում՝ մոտենալ Տիրոջը, երկրպագել նրան, հետո ներկայացնել խնդրանքը, որտեղ Տիրոջ կամքն ավելի կարեւոր է, քան մերը։
 

Մայիսի 18


Արթուն պահեք ձեր միտքը

Մեզ ճշմարիտ Քրիստոսի վկայությունն արդեն կա՝ Սուրբ գրքի, Սուրբ Եկեղեցու և մեր հայրերի ժառանգության միջոցով։ Եթե ինչ որ մեկն ասի, որ ինքն է Քրիստոսը, ապա պետք է համապատասխանի Ավետարանի վկայություններին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (18 Շբ. ԱՁ. ԽԹ օր Յինանց: Ղուկ. 22.1-30: Գործ. 28.17-32: Յուդա. 1.17-25: Յովհ. 13.31-14.13: Մատթ. 24.1-26.2: Մրկ. 14.1- 26: )։
 

Մայիսի 13


Տիրոջ հետեւից գնալ նշանակում է պատրաստ լինել զոհաբերության

Յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր սրբության համար սրտի մեջ ինչ որ բան անելու փափագ ունի։ Մարդը պատրաստ է զոհաբերվելու։ Այսօր մեզանից յուրաքանչյուրն այդ զոհաբերությանը պետք է պատրաստ լինի։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (13 Բշ. ԲԿ. ԽԴ օր Յինանց: Ղուկ. 20.1-8: Գործ. 24.1-26: Բ Յովհ. 1.1-13: Յովհ. 12.24- 26: Մատթ. 21.18-32: Մրկ. 11.12-25:  ):
 

Մայիսի 11


Հոգին, ջուրը և արյունը վկայություն են

Փորձեք արթուն պահել այս երեքը ձեր կյանքում՝ հոգով գործելու համար, ջրով սրբված մնալու համար և արյամբ փրկության ճանապարհը ընտրելու համար։ Բացեք հոգու աչքերը և տիրոջ սուրբ հոգով առաջնորդվեք։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (10 Ուր. ԱՁ. ԽԱ օր Յինանց: Սկիզբն պահոց: Ղուկ. 18.15-34: Գործ. 21.37-22.29: Ա Յովհ. 4.7-21: Յովհ. 11.47-54: Մատթ. 19.16-20.16: Մրկ. 10.28-32: )
 

Մայիսի 6


Տերը սիրում է դեղահաբի նման մեզ մատուցել հավատքը

Երբեմն Տերը տեսնում է, որ մեր հոգեւոր կոկորդները փոքր են դեռ, մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, ամեն բան չէ, որ կարող ենք կուլ տալ։ Դրա համար հավատքի հատիկը փոքր է դնում Տերը՝ մանանեխի չափ, բայց մանանեխի հատիկը ամենամեծ ծառն է դառնում։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (Բշ. ԳՁ. ԼԷ օր Յինանց: Ղուկ. 16.1-31: Գործ. 21.1-14: Ա Յովհ.3.7-10: Յովհ. 10.11- 21: Մատթ. 17.14-20: Մրկ. 9.13-28:)

Մայիսի 4


Աստծուց սերմնահատիկ կա մեր մեջ

Մեր առաքելությունն է Աստծուց մեր մեջ դրված սերմնահատիկին կյանք տալ, աճեցնել, ծլեցնել, որպեսզի մեծանա եւ ծառ դառնա։ Աստվածային ներկայության վկայությունն է այդ սերմնահատիկը։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յինանց: Ղուկ. 14.1-24: Գործ. 20.1-16: Ա Յովհ. 2.28-3.1: Յովհ. 9.1- 38: Մատթ. 15.29-16.12: Մրկ. 8.10-26: )
 

Ապրիլի 29


Աստծուն վկայեք ամեն վայրկյան

Կեղծ են բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում են, որ ճանաչում են Աստծուն, բայց պատվիրանները չեն պահում։ Պետք է քայլել այն ճանապարհով, որով Տերը քայլեց։  Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։
(29 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յինանց: Ղուկ. 12.13-31: Գործ. 17.16-34: Ա Յովհ. 2.1-6: Յովհ. 7.24- 36: Մատթ. 14.1-12: Մրկ. 6.45-56:   ):
 

Ապրիլի 27


Տիրոջ համբերությունը փրկության համար է

Աստված ամեն ինչ տեսնում է։ Վստահեք Տիրոջը, անբիծ եղեք, մաքրեք ձեզ մեղքերից և համբերատարությամբ ու խոնարհությամբ սպասեք Աստծու դատաստանին։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։  (27 Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յինանց: Ղուկ. 11.14-32: Գործ. 16.6-40: Բ Պետր. 3.10-18: Յովհ. 7.1- 13: Մատթ. 13.36-52: Մրկ. 6.14-29: )