Օգոստոսի 21


2023թ. օգոստոսի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Բշ. ԴՁ. Թ օր Վերափոխման: Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 20


2023թ. օգոստոսի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԳԿ. Բ կիր. զկնի Վերափոխման: Առ. 11.30-12.4: Զք. 2.10-13: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 1.39-56: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 19


2023թ. օգոստոսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Շբ. ԳՁ. Է օր Վերափոխման: Երգ. 4.9-15: ՕԳՈՍՏՈՍ 8.14: Ես. 7.10-16: Գղ. 3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 18


2023թ. օգոստոսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԲԿ. Զ օր Վերափոխման: Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 17


2023թ. օգոստոսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Եշ. ԲՁ. Ե օր Վերափոխման: Առ. 11.30- 12.4: Զք. 2.10-13: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 1.39- 56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 16


2023թ. օգոստոսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԱԿ. Դ օր Վերափոխման: Երգ. 4.9-15: 8.14: Ես. 7.10-16: Գղ. 3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 15


2023թ. օգոստոսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Գշ. ԱՁ. Գ օր Վերափոխման: Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 2.1-7: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 14


2023թ. օգոստոսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 † Բշ. ԴԿ. Բ օր Վերափոխման: Յիշատակ մեռելոց: Առ. 11.30-12.4: Զք. 2.10-13: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 1.39-56: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 13


2023թ. օգոստոսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԴՁ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ: Երգ. 4.9-15: Ես. 7.10-16: Գղ. 3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 12


2023թ. օգոստոսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Շբ. ԳԿ. Տօն Շողակաթի Ս. Էջմիածնի՝ ըստ տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին: Առ. 3.19-26: Եզկ. 40.3-10: Ա Պտ. 2.1-10: Մտ. 16.13-19: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 11


2023թ. օգոստոսի 11-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 10


2023թ. օգոստոսի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Եշ. ԲԿ. Դ օր Աստուածածնի պահոց: Ա Կր. 15.34-49: Մր. 3.20-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: