Երախայից պատրաստություն. հատուցում


Քրիստոսի երկրորդ գալուստից, մեռելների ընդհանրական հարությունից հետո ինչպե՞ս է տեղի ունենալու ահեղ դատաստանը, ինչպե՞ս է այն տարբերվելու երկրային դատերից: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Երախայից պատրաստություն. ընդհանրական հարություն


Մեռելների հարության մասին ի՞նչ են ասում Հին Կտակարանը, Դանիել, Եզեկիել մարգարեները, Պողոս առաքյալը: Եկեղեցու հայրերն ու մատենագիրները ինչպե՞ս են անդրադառնում հարուցյալ մարմինների սեռային պատկանելության կամ տարիքին: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Երախայից պատրաստություն. Քրիստոսի երկրորդ գալուստ


Ե՞րբ է տեղի ունենալու Տիրոջ երկրորդ գալուստը, Ավետարանում ինչպե՞ս են նկարագրվում երկրորդ գալստյանը նախորդող նշանները: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Երախայից պատրաստություն. Քրիստոսի Թաղումը, Հարությունն ու Համբարձումը


Քրիստոսի Հարությամբ ինչպե՞ս է իմաստավորվում Տիրոջ խաչելությունը, մահը և թաղումը: Ինչու՞ Քրիստոս համբարձվեց: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Երախայից պատրաստություն. Քրիստոսի Ծնունդ, Խաչի խորհուրդ


Ինչո՞ւ են Սուրբ Գիրքն ու եկեղեցու վարդապետներն տարբերակում Քրիստոսի երկու ծնունդ, ինչպե՞ս է նկարագրվում Հրաշափառ Ծնունդը: Ինչպե՞ս Աստվածորդին սրբագործեց խաչը՝ այն վերածելով հաղթության նշանի: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

 

Երախայից պատրաստություն. Արարչագործություն


Ինչպե՞ս է վեցօրյա արարչագործությունը նկարագրվում Ծննդոց Գրքում և ինչու՞ է այն բարի անվանվում: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Երախայից պատրաստություն. Սուրբ Երրորդություն


Ինչու՞ է Սուրբ Երրորդության դավանանքը համարվում քրիստոնեության հիմնաքար: Ովքե՞ր են Ս. Երրորդության անձինք: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Գործնական հարցեր և խորհուրդներ


Ի՞նչ պարագաներ են անհրաժեշտ մկրտվողին: Ի՞նչ անել, երբ կորել է մկրտության խաչը: Ի՞նչ անել, երբ չգիտես՝ մկրտված ես, թե ոչ: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Ծիսական արարողություններ


Ի՞նչ նյութեր է պարունակում մյուռոնը, սրբազան հեղուկի բաղադրության մեջ ի՞նչ նշանակություն ունի բալասանը, ե՞րբ է սկսվում մյուռոնօրհնության պատրաստությունը: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Սրբալույս մյուռոն


Ինչու՞ է մյուռոնն անվանվում սրբալույս կամ կանաչ, ի՞նչ հրաշքներ են կատարվել սրբազան հեղուկի շնորհիվ: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Մյուռոնի օրհնություն


Ե՞րբ է օրհնվում սուրբ մյուռոնը, ո՞վ կարող է օրհնել այն, ինչպե՞ս է կատարվում մյուռոնօրհնեքի արարողությունը: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Դրոշմի նյութը


Ի՞նչ խորհուրդ ունի քրիստոնեական եկեղեցու սուրբ յուղը՝ մյուռոնը: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը: