Փոս փորողն ինքը փոսի մեջ կընկնի


Ի՞նչ է նշանակում «Փոս փորողն ինքը փոսի մեջ կընկնի» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Անկյունաքար


Ի՞նչ է նշանակում «Անկյունաքար» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Սիմեոն Ծերունի դառնաս


Ի՞նչ է նշանակում «Սիմեոն ծերունի դառնաս» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Աչքդ լույս լինի


Ի՞նչ է նշանակում «Աչքդ լույս լինի» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Հաց կիսել


Ի՞նչ է նշանակում «Հաց կիսել» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Ունայնություն ունայնությանց


Ի՞նչ է նշանակում «Ունայնություն ունայնությանց» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Լվանալ ձեռքերը


Ի՞նչ է նշանակում «Լվանալ ձեռքերը» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը:

Ձայն բարբառո հանապատի


Ի՞նչ է նշանակում «Ձայն բարբառո հանապատի» դարձվածքը: Մեկնաբանում է Դավիթ սարկավագ Գիշյանը: