Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր


Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օր


Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Ս. Նիկողայոս Զմյուռնիացի Սքանչելագործի հիշատակության օր


Ս. Նիկողայոս Զմյուռնիացի Սքանչելագործի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Ս. Կղեմես հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Կղեմես հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը:
 

 

Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Աստվածատուր վկայի հիշատակության օր


Աստվածատուր վկայի, ինչպես նաև Ս. Աբրահամի և Խորենի, Կոզմայի և Դամիանոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Հիշատակ Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների


Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Եփեսոսի Սբ. ժողովի 200 հայրապետերի հիշատակության օր


Եփեսոսի Սբ. ժողովի 200 հայրապետերի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սբ. Կիրակոսի, նրա մոր Հուղիտայի հիշատակության օր


Սբ. Կիրակոսի, նրա մոր Հուղիտայի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օր


Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ նախահայրերի հիշատակության օր


Սուրբ նախահայրեր Ադամի, Աբելի, Սեթի, Ենովսի, Ենովքի, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Հովսեփի, Մովսեսի, Ահարոնի, Եղիազարի, Հեսոյի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Աթանագինե եպիսկոպոսի և տասն աշակերտների նահատակության հիշատակության օր


Աթանագինե եպիսկոպոսի և տասն աշակերտների նահատակության հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: