Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմի hայրապետի, Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` Աննայի հիշատակության օր


Սուրբ Կյուրեղ Երուսաղեմի hայրապետի, Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` Աննայի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Տեառնընդառաջ, տոն քառասնօրյա գալստեանն Քրիստոսի ի տաճարն


Տյառնընդառաջի և քառասնօրյա Քրիստոսի՝ տաճար գալու տոնի խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Կոստանդնուպոլսի սբ. ժողովի 150 հայրապետների հիշատակության օր


Կոստանդնուպոլսի սբ. ժողովի (381թ.) հարյուր հիսուն հայրապետների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 
 

Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օր


Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սբ. Ոսկյանց քահանաների հիշատակության օր


Սրբոց Ոսկյանց քահանաների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օր


Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Սբ. Սոֆյայի և նրա երեք դստրերի` Պիստոսի, Ելպիսի և Ագապիի հիշատակության օր


Սբ. Սոֆյայի և նրա երեք դստրերի` Պիստոսի, Ելպիսի և Ագապիի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի հիշատակության օր


Ս. Գրիգոր Աստվածաբանի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օր


Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Սբ. Հովհաննես Կարապետի ծննդյան տոն


Սբ. Հովհաննես Կարապետի ծննդյան տոնի խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոն


Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: 

Որոտման որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օր


Որոտման սուրբ որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Նշան քահանա Ալավերդյանը: